Přeskočit na obsah

Materiály ze seminářů pro zástupkyně a zástupce sítí a neziskových organizací

Před létem jsem uspořádali 2 setkání pro více než 50 členů sítě NeoN a dalších neziskových organizací. Podařilo se nám vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro sdílení zkušeností na témata zlepšování spolupráce s členskými organizacemi a efektivního vyjednávání pro systémové a komplexní řešení společenských problémů.

Na dubnové setkání, jemuž poskytlo zázemí Americké centrum, sdíleli zúčastnění zkušenosti s tím, jak se jim daří zapojovat členské organizace do fungování sítí a střešních organizací neziskových organizací.

V červnu jsme v Opero spolu s Advokačním fórem Nadace OSF připravili setkání zástupců NNO k tématu koordinované advokační práce. Společně jsme na něm hledali cesty, jak kolektivně a efektivně vyjednávat v komplexních tématech.

Setkání pořádala organizace Glopolis ve spolupráci s NeoN a programem Stronger Roots díky finanční podpoře US Embassy a Civitates.

Z obou akcí jsme připravili stručné materiály, které zaznamenávají s shrnují diskutovaná témata i sdílené zkušenosti. Přečíst si je můžete tady:

Materiál z workshopu Jak zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi

Materiál z workshopu Jak kolektivně a efektivě vyjednávat pro systémová a komplexní řešení společenských problémů

Úvodní foto pořízeno na workshopu Jak zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi / autor Glopolis

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele, vedoucí programu (NeoN)

jmilerova@glopolis.org

David Ondráčka

Seniorní analytik (NeoN)

ondracka@glopolis.org

Přílohy