Přeskočit na obsah

Workshop Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

2. 10. 2023

​​​​​​Zveme Vás na workshop Stronger Roots Academy: Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

 

Vize budoucnosti Česka má podle premiéra stát na štíhlém a efektivním státu. A co moderní způsob vládnutí?

15. 09. 2023

Vláda by se neměla bát zapojit občany do vládnutí, tvrdí Jana Miléřová v komentáři, který vyšel v Hospodářských novinách. 

Síť environmentálních neziskových organizací v Maďarsku posílila díky grantu od Stronger Roots nejen svou členskou základnu, ale i schopnost mobilizace společnosti!

31. 08. 2023

Největší neformální síť v maďarském environmentálním sektoru, Hungarian Green NGO Cooperation, potřebovala omladit a diverzifikovat členskou základnu. Díky programu Stronger Roots v letech 2020-21 se jí podařilo rozšířit své řady o environmentálně zaměřené studentské a náboženské spolky.

Grant z programu Stronger Roots podpořil budování partnerství maďarských neziskových organizací s firmami

24. 08. 2023

Silnější a strategičtější partnerství mezi neziskovými organizacemi a firmami v Maďarsku. Právě k tomu přispěl jeden z projektů programu Stronger Roots v letech 2020-2021.


 

Glopolis a Transformační dialogy

21. 08. 2023

Glopolis se aktivně zúčastnil akce Transformační dialogy, tedy kulatých stolů věnovaných dialogu občanské společnosti, státní správy a akademie o třech velkých transformačních programech EU v České republice. Konkrétně jde o Národní plán obnovy, Modernizační fond a Operační program Spravedlivá transformace.

Proměna Rady mládeže Slovenska: Z exkluzivního spolku se díky grantu od Stronger Roots stává otevřenější a inkluzivnější síť

16. 08. 2023

V prvním ročníku programu Stronger Roots (2020-2021) jsme podpořili platformu Rada mládeže Slovenska. Ta v zemi zastřešuje 29 dětských a mládežnických organizací a zaměřuje se na zvýšení kvality života mladých lidí na Slovensku především prostřednictvím advokační a výzkumné činnosti. Snaží se také vytvářet funkční komunitu těchto organizací. 

Díky programu se platformě podařilo zapojit 3 organizace pracující s romskou mládeží, přičemž žádné takové organizace v ní do té doby zastoupeny nebyly. Po roce od ukončení projektu jsou dvě ze tří organizací pracujících s romskými dětmi stále členy. 

Materiály ze seminářů pro zástupkyně a zástupce sítí a neziskových organizací

1. 08. 2023

Před létem jsem uspořádali 2 setkání pro více než 50 členů sítě NeoN a dalších neziskových organizací. Podařilo se nám vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro sdílení zkušeností na témata zlepšování spolupráce s členskými organizacemi a efektivního vyjednávání pro systémové a komplexní řešení společenských problémů.

Zpráva EU o právním státu, Česko udělalo jen drobné pokroky

14. 07. 2023

Evropská komise zveřejnila svou čtvrtou výroční zprávu, v níž hodnotí vývoj v oblasti právního státu ve 27 členských státech v roce 2022. Posuzovala, jak členské státy zohlednily doporučení z loňské zprávy, a vydala aktualizovaný soubor doporučení. Pro Česko hlavně v oblasti systému soudnictví, boje proti korupci, svobodě a pluralitě médií a nastavení institucionálního systému brzd a vyvažování mocí.

Otevřený dopis nevládních neziskových organizací ministru financí k návrhu “Pravidla spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027”

27. 06. 2023

Nevládní neziskové organizace se v otevřeném dopise obracejí na ministra financí Zbyňka Stanjuru se zásadními výhradami k předloženému návrhu Pravidla spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027. 

Hodnocení českého předsednictví v Radě EU nestátními neziskovými organizacemi

3. 05. 2023

Jak se dařilo zapojovat nestátní neziskové organizace (NNO) do agendy loňského českého předsednictví v Radě EU a plnit obsahové cíle a priority, hodnotilo 20 sítí sdružujích NNO v dotazníkovém šetření. Výsledky hodnocení zpracovala v první čtvrtině letošního roku organizace Glopolis - koordinátor sítě NNO NeoN - a české předsednictví obdrželo průměrnou známku 3.