Přeskočit na obsah

V následujících třech letech opět podpoříme spolupráci sítí neziskových organizací s jejich partnery, tentokrát ze státní správy a samosprávy

Stronger Roots

Společně s českou Nadací OSF, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation poskytneme granty a metodologickou podporu na rozvoj tzv. transverzální spolupráce v rámci pokračování programu Stronger Roots. V ČR, na Slovensku a v Maďarsku podpoříme cca 20 platforem neziskových organizací granty v objemu bezmála 13 mil. korun, a to díky financím od Evropské komise z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

 

Podpora půjde jak na budování spolupráce se státními institucemi typu vládních úřadů, národních parlamentů či regionálních a místních správ a úřadů, tak na vnitřní rozvoj sítí a zapojování jejich členských organizací do této spolupráce.

Grant by měl pomoci sítím efektivněji řešit společenské výzvy, na kterých pracují, ať už se týkají jakéhokoliv tématu veřejného zájmu. Spolupráce a rozvoj vztahů s daným partnerem jim kromě toho umožní získat odlišný pohled na jejich práci, rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti (např. schopnost komunikovat o společných problémech) či lépe analyzovat potřeby partnera a reagovat na ně.

Grantová výzva bude vyhlášena na jaře 2023. Podpořené projekty získají kromě financí také příležitost se rozvíjet v doprovodném vzdělávacím programu a na společných setkáních, kde budou sdílet své zkušenosti a síťovat v mezinárodním kolektivu advokačně zaměřených platforem.

Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení se širokou veřejností a institucemi, i aktuálními problémy, které lidi trápí. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.

https://osf.cz/wp-content/uploads/2022/12/CS-Funded-by-the-EU_POS-400x102.png

Úvodní fotografii pořídila Kristýna Svobodová na závěrečné konferenci prvního běhu programu Stronger Roots.

Jitka Hausenblasová

Vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org