Přeskočit na obsah

Jaký je dopad programu STRONGER ROOTS v jeho polovině?

Pod taktovkou naší evaluátorky proběhly fokusní skupiny, v nichž grantisté zhodnotili prozatímní přínos druhého běhu programu. Jaká jsou nejzajímavější zjištění?

Co se sítím díky programu daří:

Co sítě nejvíce oceňují na programu Stronger Roots samotném:

Co je Stronger Roots?

Program Stronger Roots financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Realizujeme jej spolu s Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a maďarskou nadací NIOK. Podporujeme v něm sítě neziskových organizací, aby posílily spolupráci uvnitř sítě se svými členy i spolupráci navenek, především s institucemi veřejné správy. Více o programu Stronger Roots zde.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Jitka Hausenblasová

Zástupkyně ředitelky, vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Petr Bartoň

Koordinátor vzdělávání a komunikace (Stronger Roots)

barton@glopolis.org