Přeskočit na obsah

Problematika cen potravin v Keni

Glopolis vydává novou studii, která přibližuje problematiku cen potravin v Keni.

Krize cen potravin, především ty v roce 2008 a 2011, způsobily, že se miliony lidí na světě ocitly pod hranicí chudoby. Podle odhadů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) hladověla v roce 2009 již jedna miliarda lidí. Přestože se počty hladovějících poslední dobou mírně snížily, přesto zůstávají i nadále nepřijatelně vysoké. Cílem této studie je ukázat, jak kolísání (volatilita) cen potravin ovlivňuje život chudých obyvatel Keni a ohrožuje jejich potravinovou bezpečnost.

Keňa byla vybrána jako země pro případovou studii v rámci projektu EcoFair Trade Dialogue.1 Na jedné straně Keňa představuje nejsilnějšího ekonomického hráče v regionu východní Afriky a jedinou zemi, jež nebyla klasifi kována jako nejméně rozvinutá země (Least Developed Country, LDC), ale na druhé straně přibližně polovina keňské populace žije pod hranicí chudoby a většina lidí je závislá na zemědělství. Keňa též v roce 2011 zažila kritickou situaci během potravinové krize v Africkém rohu, která upoutala pozornost médií v důsledku toho, že OSN vyhlásilo stav hladomoru v sousedním Somálsku.

Zaměření na volatilitu cen základních potravin odhaluje strukturální a institucionální chyby, které je možno správnými kroky napravit. Příčiny volatility cen potravin se často uchopují pouze ze dvou úhlů: omezeními na straně poptávky a omezeními na straně nabídky. Nicméně v globalizovaném světě to již zdaleka nejsou jediné příčiny – a to především kvůli tomu, že se mnohé rozvojové země staly čistými dovozci potravin a jsou plně závislé na mezinárodních trzích. Keňa je také klasifikována jako stát závislý na dovozu potravin (Net Food Importing Developing Country, NFIDC), a proto je nepopiratelně nutné řešit volatilitu cen potravin na všech úrovních i v případě Keni.

Publikace "Problematika cen potravin v Keni" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy