Přeskočit na obsah

Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU 2022

České neziskové organizace v neformální síti sítí NeoN při příležitosti českého předsednictví v Radě EU spojily své síly a vydaly společný dokument zveřejněný na stránkách Úřadu Vlády, v němž nabízejí své znalosti a zkušenosti.

Jak Glopolis, tak i ostatní neziskové organizace disponují zkušenostmi, odborností a kontakty, které můžou česká vláda a ministerstva během předsednictví využít. Zároveň ve vydaném materiálů představují ke každé z vládních priorit konkrétní aspekty, které považují v rámci vládní priority za klíčové.

Materiál vznikl v návaznosti na květnové jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace o politických prioritách předsednictví ČR v Radě EU. V červenci ho na svých webových stránkách zveřejnila Vláda České republiky. Glopolis se ujal role koordinátora příprav dokumentu.

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele, vedoucí programu (NeoN)

jmilerova@glopolis.org

Přílohy