Přeskočit na obsah

Jak omezit dovoz konfliktních surovin?

EU chce zabránit tomu, aby se války v rozvojovém světě financovaly z obchodu se vzácnými surovinami. Výrobci mnohdy nevědí, odkud jsou vzácné suroviny v jejich produktech.

Případová studie Glopolis se zaměřila na to, nakolik jsou výrobci běžného výrobku, jakým je set-top box, obeznámeni s původem antimonu, jedné ze vzácných surovin, které se v něm nacházejí. Antimon se v posledních letech stává stále důležitějším materiálem, a to kvůli vzestupu průmyslové poptávky a také čínské dominanci primární výroby.

Vypátrat původ surovin používaných v set-top boxech není snadné. Ani evropští prodejci ani čínští výrobci set-top boxů totiž nejsou schopni poskytnout informace o původu surovin ve svých výrobcích a nemají o nich téměř žádné záznamy.

Tato případová studie analyzuje možnosti pro udržitelné využívání surovin ve vybraném zařízení a snaží se najít řešení zkoumáním této oblasti z různých úhlů pohledu. Na základě zjištění formuluje doporučení a návrhy jak výrobcům, tak firmám v roli klienta pro udržitelnější postupy při nakládání se surovinami.

Stáhněte si případovou studii Sustainable Raw Material Consumption - An Analysis of Feasibility (v angličtině) nebo si přečtěte náš shrnující článek (v češtině).

Případová studie byla realizována díky podpoře Evropské unie, z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Zodpovědnost za obsah této publikace nese výhradně Glopolis a autoři textů. Obsah nevyjadřuje stanovisko Evropské unie.

Přílohy