Přeskočit na obsah

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Glopolis vydává překlad studie, která přispívá k prohloubení debaty o soudržnosti společné zemědělské politiky s politikami rozvoje a respektováním lidských práv.

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

Glopolis vydává český překlad infolistu zaměřujícího se na biologicky rozmanitý způsob produkce potravin jako jeden ze způsobů reakce na dopad změny klimatu na zemědělství.

Změna klimatu ničí rozvojový svět

Glopolis vydává český překlad infolistu o souvislostech změny klimatu a chudoby ve světě.

Velká debata o multiplikátoru: Možnosti pro fiskální stimul v ČR

17. 12. 2012

Glopolis vydává studii shrnující debatu mezi zastánci úsporných a expanzivních opatření, nedávné odhady multiplikátorů několika ekonomik a zaměřuje se na jejich důsledky pro fiskální politiku v České republice.

Briefing paper Družstevnictví nepatří jen do historie

13. 12. 2012

Glopolis vydává briefing paper Družstevnictví nepatří jen do historie.

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě?

Glopolis vydává český překlad infolistu, který se zabývá změnou klimatu jakožto klíčovou otázku pro rozvoj a boj s chudobou ve světě.

Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním

Glopolis vydává publikaci provádějící mezinárodním klimatickým vyjednáváním.

Briefing paper: Udržitelný nerůst

5. 12. 2012

Glopolis vydává briefing paper, který představuje koncept udržitelného nerůstu.

Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky

Glopolis vydává infolist zaměřený na uhlíkový trh a rozvojovou spolupráci České republiky.

Na pokraji kolapsu? Finanční krize: příčiny, důsledky a možnosti jednání

4. 12. 2012

Glopolis vydává překlad výukového materiálu pro střední školy na téma příčin, důsledků a možných řešení finanční krize.