Přeskočit na obsah

Finanční krize po pěti letech: Stimuly vs. úsporná opatření

30. 11. 2012

Glopolis vydává studii zaměřenou na debatu o úsporných opatřeních a fiskálních stimulech jakožto dvou možných cestách, jak se dostat z finanční krize.

Studie Lidská práva v obchodní politice EU

Glopolis vydává studii, která se zabývá lidskými právy jako je jedním z explicitních cílů obchodní politiky EU.

Studie Banky ve vlastnictví klientů

30. 11. 2012

Glopolis vydává studii pojednávající o alternativách ke komerčnímu bankovnictví.

Studie Surovinové strategie Evropské unie

12. 10. 2012

Glopolis vydává studii Surovinové strategie Evropské unie - Globální a domácí výzvy.

Briefing paper Surovinové strategie Evropské unie

12. 10. 2012

Glopolis vydává briefing paper, který shrnuje hlavní závěry studie Surovinové strategie Evropské unie – globální a domácí výzvy.

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

5. 10. 2012

|

Zdravější krajina

Analytické centrum Glopolis vydává brožuru Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Studie Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

11. 09. 2012

|

Zdravější krajina

Dovolujeme si vám představit studii, která byla zpracována v rámci programu Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově univerzitě v Budapešti.

Studie Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie

26. 07. 2012

Glopolis vydává studii, která zkoumá možné příčiny pasti přírodních zdrojů v Zambii a hodnotí účinnost těch nástrojů rozvojové politiky EU, jejichž cílem je zmírňovat negativní dopad těžebního odvětví na zbývající část hospodářství země.

Infolist: Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Glopolis vydává infolist, který přispívá do debaty o koherenci Společné zemědělské politiky EU s principy rozvojové spolupráce.

Členské státy EU na cestě k soudržnější rozvojové politice

7. 06. 2012

Nedávno vydaná studie "Členské státy EU a jejich směřování k vyšší koherenci politik pro rozvoj (PCD)" se zabývá tím, jak byl doposud uplatňován politický program EU, jehož náplní je soudržnost nerozvojových politik s rozvojovými cíly, a navrhuje několik kroků, jak v tomto ohledu soudržnost evropských politik ještě zvýšit.