Přeskočit na obsah

Příručka Tax Justice: Jak vytvořit úspěšnou kampaň?

13. 02. 2014

Glopolis vydává třetí díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Zpráva Jednou rukou brát, druhou dávat

13. 02. 2014

Glopolis vydává zprávu Jednou rukou dávat a druhou brát: Role Evropy při úniku kapitálu souvisejícím s daněmi.

Briefing paper: Omezený přístup drobných producentů potravin na trhy v Africe

Glopolis vydává briefing paper přibližující téma postavení drobných farmářů a překážek, kterým čelí v souvislostí s prodejem své produkce. Tento dokument představuje stručný úvod do této problematiky.

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?

8. 01. 2014

Glopolis vydává první díl průvodce, který je úvodem do oblasti daní a vysvětluje, jak tato problematika souvisí s rozvojem.

Mýty a legendy z neznámého světa

Glopolis vydává publikaci, která se zaměřuje na některé mýty o rozvojových zemích.

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Ostravě

4. 12. 2013

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 10. prosince 2013 v Ostravě.

Factsheet Dopady evropské politiky podpory biopaliv

Glopolis vydává český překlad factsheetu, které se zaměřuje na dopady evropské politiky podpory biopaliv.

Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové

29. 11. 2013

Glopolis vydává diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie, která se koná 3. prosince 2013 v Hradci Králové.

Kuchařka Svět v kuchyni

Glopolis vydává kuchařku Svět v kuchyni, díky které si čtenáři nejen pochutnají, ale také odhalí příběh jídla na jejich talíři.

Briefing paper: Koherence politik pro rozvoj

Glopolis vydává briefing paper Koherence politik pro rozvoj: klíčová témata pro zemědělský sektor. Tento brief se stručně zabývá problematikou SZP, biopalivy, investicemi do zemědělství, zemědělským obchodem, spekulacemi s potravinovými komoditami, udržitelnou spotřebou a palmovým olejem. Přináší zásadní výtky a možná řešení.