Přeskočit na obsah

Příručka vyslance projektu Hlad nepřijímáme

Glopolis vydává Příručku vyslance projektu Hlad nepřijímáme. Příručka slouží jako zdroj informací a inspirace nejen vyslancům projektu, ale také všem zájemcům o problematiku hladu ve světě.

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie

Glopolis vydává brožuru Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU

10. 06. 2013

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU. Dává to smysl?

Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR

5. 04. 2013

Glopolis vydává briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR.

Globální potravinová bezpečnost

Glopolis vydává překlad studie Globální potravinová bezpečnost: Bilance čtyř let od vypuknutí potravinové krize“ autorky Nory McKeon.

Energický boj s chudobou

28. 02. 2013

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává český překlad infolistu, který představuje energii jako mocný nástroj pro boj s chudobou.

Odolnost v praxi

5. 02. 2013

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává překlad publikace "Odolnost v praxi" britské organizace Practical Action.

Energetická chudoba: skrytá tvář energetické krize

1. 02. 2013

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává český překlad infolistu věnovaného tzv. energetické chudobě, tedy nedostatku vhodné moderní energie nutné k pokrytí základních potřeb, s nímž se potýká téměř třetina obyvatel planety.

Evropská zemědělská politika a obětování pěšce

Glopolis vydává překlad studie, která přispívá k prohloubení debaty o soudržnosti společné zemědělské politiky s politikami rozvoje a respektováním lidských práv.

Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima

18. 12. 2012

|

Zdravější krajina

Glopolis vydává český překlad infolistu zaměřujícího se na biologicky rozmanitý způsob produkce potravin jako jeden ze způsobů reakce na dopad změny klimatu na zemědělství.