Přeskočit na obsah

Zpráva Jednou rukou brát, druhou dávat

Glopolis vydává zprávu Jednou rukou dávat a druhou brát: Role Evropy při úniku kapitálu souvisejícím s daněmi.

Únik kapitálu související s daněmi představuje na celém světě významný problém. V Evropě se roční ztráta způsobená obcházením daňové povinnosti a daňovými úniky3 odhaduje na 1 bilion eur. Co se rozvojových zemí týče, v nichž žijí nejchudší obyvatelé planety, konzervativní odhady hovoří o tom, že tyto země přicházejí ročně vinou nezákonných finančních toků, a to především daňových úniků nadnárodních společností, o 660 až 870 miliard eur.

Organizace zastupující občanskou společnost ve 13 evropských zemích se proto sdružily, aby vytvořily tuto zprávu – první z celkem tří, které jsou plánovány v dalších dvou letech. V této zprávě jednotlivé organizace ve svých zemích zkoumají problematiku politik zaměřených na daňové úniky. Zabývají se aktivitami svých vlád směřujícími k řešení problému praní špinavých peněz, obcházení daňové povinnosti a daňových úniků i jejich postoji k evropským zákonům, které navrhují úpravy současných pravidel. Upozorňují na snahy a problémy předních evropských činitelů v této oblasti a navrhují způsoby řešení.

"Zpráva Jednou rukou dávat a druhou brát: Role Evropy při úniku kapitálu souvisejícím s daněmi" soubor ke stažení

Přílohy