Přeskočit na obsah

Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení

6. 02. 2017

Tato publikace podrobně mapuje současný přístup k řešení otázky migrace na unijní i národní úrovni, strategické ukotvení v relevantních dokumentech i konkrétní nástroje a příspěvky ČR za hranicemi EU. Upozorňuje na rizika příliš krátkodobě orientovaného přístupu k migraci pro udržitelný rozvoj, se zaměřením na rizika podmiňování zejména rozvojové a klimatické politiky.

Proč uprchlíci jitří naše emoce?

9. 01. 2017

Silná negativní reakce značné části české veřejnosti na příchod velkého množství uprchlíků a migrantů do Evropy naznačila, že v naší společnosti bublají pod povrchem hlubší problémy. Výzkumná zpráva popisuje hlavní obrazy migrantů, včetně obav a symbolů, a formuluje doporučení pro konstruktivnější debatu. Především ukazuje, že většina lidí nevidí migraci černobíle a potřebuje mluvit srozumitelným jazykem jak o konkrétních krocích, tak o svých hlubších nejistotách.

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

16. 12. 2016

V sídle OSN v New Yorku podepsaly 22. dubna 2016 zástupci 175 zemí novu klimatickou dohodu dojednanou v závěru loňského roku v Paříži. Jak ale nová dohoda ovlivní klimatickou a energetickou politiku České republiky? Na to alespoň částečně odpovídá leták Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku? vydaný Klimatickou koalicí.

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

4. 03. 2016

Tento informační list shrnuje hlavní výsledky pařížského summitu o změně klimatu (COP21) a co budou znamenat pro Českou republiku.

Adaptační strategie budov v Městské části Praha 7

26. 02. 2016

Studie Zákon džungle

16. 12. 2015

Glopolis vydává studii s názvem Zákon džungle, která se zabývá problematikou palmového oleje.

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie 2 vydání

9. 12. 2015

Glopolis vydává 2. vydání brožury Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.

Studie Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů

3. 12. 2015

Glopolis vydává studii s názvem Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů.

Zpráva Aidwatch 2015

27. 11. 2015

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS ve spolupráci s organizacemi Rozvojovka, Ústav mezinárodních vztahů, Česko proti chudobě a Glopolis vydávají zprávu Aidwatch 2015, která přináší stručný přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.

Proč a jak vybírat férové daně

25. 11. 2015

Glopolis vydává příspěvek do publikace organizace Člověk v tísni k tématu férových daní.