Přeskočit na obsah

Jak naše talíře otáčejí světem

2. 03. 2017

Studie Estimating the costs of international corporate tax avoidance: the case of the Czech Republic

1. 03. 2017

Studie ekonoma a spolupracovníka Glopolis Petra Janského, ve které propočítal ztráty ČR na daňových únicích velkých firem. 

Zpráva Uprchlé daně

28. 02. 2017

Společná zpráva neziskových organizací z šesti zemí střední a východní Evropy, která mapuje přístup jejich největších společností k placení daní. 

Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení

6. 02. 2017

Tato publikace podrobně mapuje současný přístup k řešení otázky migrace na unijní i národní úrovni, strategické ukotvení v relevantních dokumentech i konkrétní nástroje a příspěvky ČR za hranicemi EU. Upozorňuje na rizika příliš krátkodobě orientovaného přístupu k migraci pro udržitelný rozvoj, se zaměřením na rizika podmiňování zejména rozvojové a klimatické politiky.

Proč uprchlíci jitří naše emoce?

9. 01. 2017

Silná negativní reakce značné části české veřejnosti na příchod velkého množství uprchlíků a migrantů do Evropy naznačila, že v naší společnosti bublají pod povrchem hlubší problémy. Výzkumná zpráva popisuje hlavní obrazy migrantů, včetně obav a symbolů, a formuluje doporučení pro konstruktivnější debatu. Především ukazuje, že většina lidí nevidí migraci černobíle a potřebuje mluvit srozumitelným jazykem jak o konkrétních krocích, tak o svých hlubších nejistotách.

Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?

16. 12. 2016

V sídle OSN v New Yorku podepsaly 22. dubna 2016 zástupci 175 zemí novu klimatickou dohodu dojednanou v závěru loňského roku v Paříži. Jak ale nová dohoda ovlivní klimatickou a energetickou politiku České republiky? Na to alespoň částečně odpovídá leták Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku? vydaný Klimatickou koalicí.

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

4. 03. 2016

Tento informační list shrnuje hlavní výsledky pařížského summitu o změně klimatu (COP21) a co budou znamenat pro Českou republiku.

Adaptační strategie budov v Městské části Praha 7

26. 02. 2016

Studie Zákon džungle

16. 12. 2015

Glopolis vydává studii s názvem Zákon džungle, která se zabývá problematikou palmového oleje.

Brožura Na čem (se) smaží Indonésie 2 vydání

9. 12. 2015

Glopolis vydává 2. vydání brožury Na čem (se) smaží Indonésie, která se věnuje problematice palmového oleje.