Přeskočit na obsah

Pozvánka na workshop: Nálady české veřejnosti vůči EU. Jak komunikovat evropská témata?

The Green Business

Seznamte se s novou analýzou STEM a získejte praktické tipy a doporučení, co a jak komunikovat k tématům Evropské unie.

Termín a místo konání:

18. března 2024 14:00 - 17:00 / NODE 5, Radlická 180/50, Praha 5

Kapacita akce je omezená, registrujte se prosím včas ZDE.

Více o akci:

Už 20 let je Česká republika součástí Evropské unie a řeší evropská témata jako klimatické změny, migrace, ochrana životního prostředí, soudržnost EU aj. i svůj podíl na formování politik. Činnost neziskových organizací se logicky těchto témat více či méně dotýká. NNO také mohou přispět k tomu, aby česká společnost evropským tématům lépe porozuměla. Workshop nabídne data i strategie, které neziskovým organizacím mohou pomoci nejen v této snaze, ale i v jejich každodenní práci a komunikaci s veřejností.

Workshop představí novou analýzu STEM o vnímání Evropské unie českou veřejností a doporučení, jak evropská témata komunikovat. Na prezentaci expertů STEM naváže otevřená diskuze a práce ve skupinách, kde budou mít účastníci/ce možnost získané znalosti převést do praxe a navzájem sdílet své zkušenosti.

Své analýzy a komunikační doporučení vyplývající mj. z dlouhodobého projektu České zájmy v EU budou prezentovat experti STEM - Ústavu empirických studií. Po úvodní prezentaci a interpretaci výzkumů bude následovat široká diskuze. V druhé části workshopu pak budou mít účastníci a účastnice příležitost diskutovat a pracovat na konkrétních a praktických komunikačních situacích, které ve své práci s ohledem na evropská témata řeší.

Komu je akce určena:


Program:

14:00 Zahájení akce, přivítání účastníků

14:10 Prezentace výzkumu STEM

15:00 Q&A

15:20 Přestávka

15:40 Práce ve skupinách na konkrétních problémech a výzvách

16:40 Sdílení výstupů z pracovních skupin

17:00 Konec akce


Workshop ve spolupráci s analytickým ústavem STEM a sítí NeoN pořádá Glopolis v rámci programu Stronger Roots. Program Stronger Roots financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Realizujeme jej spolu s Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a nadací NIOK. Více o programu Stronger Roots zde.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Nad akcí převzal záštitu Úřad vlády ČR při příležitosti výročí 20 let České republiky v Evropské unii. Více na https://tvorimevropu.cz

Pozvánka ke stažení

Jitka Hausenblasová

Program Manager (Stronger Roots), Safeguarding Focal Point

hausenblasova@glopolis.org

Petr Bartoň

Koordinátor vzdělávání a komunikace (Stronger Roots)

barton@glopolis.org

Přílohy