Přeskočit na obsah

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Cílem naší činnosti je podpora nevládních neziskových organizací, státní správy a firem, aby účinněji spolupracovaly na řešení společných výzev pro demokratické principy, zelenou ekonomiku a propojenou, soudržnou společnost. Velmi nám záleží na bezpečnosti údajů, které se nám rozhodnete svěřit. Vaše informace a data používáme výhradně v souvislosti s naší prací, a bez vašeho souhlasu je nešíříme ani nepředáváme nikomu, kdo k tomu nemá právo. V těchto zásadách se dozvíte, jak a proč vaše údaje zpracováváme, jak jsou chráněny a která práva ke svým datům můžete uplatnit.

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů:

Glopolis, o.p.s.,

jejímž jménem jedná Petr Lebeda, ředitel

se sídlem Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2, Česká republika,

IČ:271 44 569

elektronická adresa info@glopolis.org

ID datové schránky: chh9asj

Web: www.glopolis.org

(dále jen „správce“, „Glopolis“).

 1. Řešení problematiky ochrany osobních údajů: s ohledem na ustanovení čl. 37 GDPR správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnostem souvisejícím s ochranou osobních údajů věnuje Glopolis, o.p.s. nejvyšší pozornost v souladu s právními předpisy České republiky
  a Evropské unie. V souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů se obracejte na zástupkyni ředitele Janu Miléřovou, tel. +420 773 687 862, jmilerova@glopolis.org.

 1. Osobní údaje budou zpracovávány podle povahy spolupráce zpravidla k jednomu z následujících účelů:

 1. Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme:

 1. Glopolis zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

 1. Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl Glopolis v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy či v souvislosti s dalšími účely zpracování podle čl. 3.

 2. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání platnosti smlouvy, a dále i po skončení její platnosti, a to po dobu plnění povinností správce, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování či trvání uděleného souhlasu.

 3. Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 4. Za podmínek stanovených GDPR náleží subjektu údajů zejména následující práva:

.