Přeskočit na obsah

Vybrali jsme grantisty programu STRONGER ROOTS

Jakým sítím neziskových organizací pomůžeme s posilováním členské základny i s navazováním spolupráce se státem?

Program Stronger Roots podporuje posilování a rozvoj jak jednotlivých organizací občanské společnosti, tak jejich větších sítí a platforem. V Glopolisu se ve spolupráci s lokálními partnery (Nadace OSF v Česku, OSF Bratislava na Slovensku a NIOK Foundation v Maďarsku) věnujeme druhé z těchto větví, kdy sítím neziskových organizací pomáháme s rozšiřováním jejich členské základny, s vnitřní konsolidací a s navazováním spolupráce s veřejným sektorem. Vše se děje s ideou posílit pozice těchto sítí ve společnosti, pomoci jim navázat komunikaci s odlišnými skupinami či institucemi, vzájemně si s nimi porozumět, obohatit se a začít spolupracovat na obecně prospěšných věcech.

Jak program STRONGER ROOTS funguje?

Sítě se svým projektem přihlásí do výzvy a projdou výběrovým řízením. Pokud jsou úspěšné, dostanou finanční grant (do maximální výše 30 000 EUR) a zároveň intenzivní konzultační a vzdělávací podporu, kterou zaštiťuje a ve spolupráci s renomovanými experty a školiteli realizuje Glopolis.

Kdo patří mezi letos vybrané sítě?

Do současného běhu programu (který bude trvat do konce března 2025) se přihlásilo 59 sítí (29 v Česku, 15 na Slovensku a 15 v Maďarsku). Všechny projekty byly pečlivě zvažovány jak z hlediska administrativního/formálního, tak z hlediska obsahového zaměření. Nakonec bylo vybráno 6 projektů z Česka, 6 ze Slovenska a 4 z Maďarska. Za nás můžeme říci, že všechny vybrané projekty jsou velmi kvalitní, s velkým potenciálem na posílení občanské společnosti či na vyzdvihnutí důležitých témat a rozběhnutí potřebných společenských změn.

Česko:

Slovensko:

Maďarsko:

Co sítě (nejen) v programu čeká?

V rámci programu již brzy chystáme úvodní setkání s grantisty a také první vzdělávací akce. Myšlenku a vizi Stronger Roots však nechceme držet jen pro grantem podpořené sítě - rádi bychom pomohli vybudovat širší komunitu, kde by se vzdělávaly a vzájemně inspirovaly i další platformy a organizace občanského sektoru. Chystáme proto Thematic Sessions (diskuzní akce a workshopy zaměřené na témata Evropských hodnot a právního státu) a Stronger Roots Academy (s workshopy, školeními a přednáškami na obecnější témata z oblasti posilování statutu sítí nebo navazování spolupráce s veřejným sektorem), jež budou dostupná i širšímu publiku neziskových organizací - stay tuned :).

Na programu spolupracujeme s českou Nadací OSF, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) a zahraniční nadace Porticus a Open Society Foundations.

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.

Jitka Hausenblasová

Programová manažerka (Stronger Roots), kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org