Přeskočit na obsah

Síť environmentálních neziskových organizací v Maďarsku posílila díky grantu od Stronger Roots nejen svou členskou základnu, ale i schopnost mobilizace společnosti!

Největší neformální síť v maďarském environmentálním sektoru, Hungarian Green NGO Cooperation, potřebovala omladit a diverzifikovat členskou základnu. Díky programu Stronger Roots v letech 2020-21 se jí podařilo rozšířit své řady o environmentálně zaměřené studentské a náboženské spolky.

Intenzivnější spolupráce tradičních a zavedených organizací s jinými (ať už liberálnějšími studentskými nebo konzervativnějšími náboženskými) aktéry environmentálního hnutí pak ve výsledku přinesla pokrok v mobilizaci společnosti.

V srpnu 2022 společně spustili kampaň proti novému nařízení vlády, které by pod záminkou zvyšující se poptávky po palivovém dřevu v důsledku energetické krize umožnilo de facto neomezenou těžbu dřeva v chráněných oblastech. Petici podepsalo přes 100.000 lidí, další se účastnili demonstrací. Bez široké podpory celého environmentálního hnutí a bez zapojení rozmanitých spolků a nových skupin by takové odezvy v maďarské společnosti nemohli dosáhnout.

“Když spojíme databáze všech podporovatelů našich organizací, můžeme oslovit třeba 200 tisíc lidí. To už má nějaký dopad,” uvádí Csaba Lajtmann, místopředseda koordinační rady.

Kabinet vzal po protestech některé změny zpět a vyňal přírodní rezervace z působnosti nařízení. Spojené síly přinesly ale ještě jeden efekt. Podařilo se vyslat důležitý signál vládě i celé společnosti, že za ochranu klimatu se staví nejrůznější skupiny obyvatel, nejen tradiční ekologické organizace (které byly navíc vládou diskreditovány jako příliš levicové a tudíž nereprezentující společnost jako celek).

Zajímá vás, jak probíhala realizace projektu? Přečtěte si naší případovou studii: Case study - Hungarian Green NGO Cooperation

Co je Stronger Roots?

Jedná se o společný program Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a NIOK Alapítvány - Nonprofit.hu a Glopolis zaměřený na podporu transverzální spolupráce. První tříletý běh programu, v jehož rámci jsme grantem podpořili 9 sítí v Česku, Maďarsku a na Slovensku, skončil v roce 2022. Od roku 2023 program pokračuje. Aktuálně probíhá vyhodnocování přihlášek do grantové výzvy.

Úvodní foto poskytla: Hungarian Green NGO Cooperation / Greenpeace HU

Jitka Hausenblasová

Programová manažerka (Stronger Roots), kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Přílohy