Přeskočit na obsah

Proměna Rady mládeže Slovenska: Z exkluzivního spolku se díky grantu od Stronger Roots stává otevřenější a inkluzivnější síť

Stronger Roots

V prvním ročníku programu Stronger Roots (2020-2021) jsme podpořili platformu Rada mládeže Slovenska. Ta v zemi zastřešuje 29 dětských a mládežnických organizací a zaměřuje se na zvýšení kvality života mladých lidí na Slovensku především prostřednictvím advokační a výzkumné činnosti. Snaží se také vytvářet funkční komunitu těchto organizací. 

Díky programu se platformě podařilo zapojit 3 organizace pracující s romskou mládeží, přičemž žádné takové organizace v ní do té doby zastoupeny nebyly. Po roce od ukončení projektu jsou dvě ze tří organizací pracujících s romskými dětmi stále členy. 

Na základě této konkrétní zkušenosti pak Rada mládeže Slovenska upravila svou celkovou strategii – postupně odstraňuje segregační kritéria pro členství, upravuje přijímací proces a nastavuje spolupráci také s menšími, lokálními organizacemi ze vzdálenějších regionů. Osvědčilo se i větší zapojení těchto organizací do dílčích procesů, jako byla např. tvorba handbooku “Metodologie práce s romskou mládeží” právě v rámci programu Stronger Roots - díky spolupráci jsou v handbooku zachyceny pohledy skutečně všech stran. Práce na něm také umožnila romským organizacím platformě více důvěřovat a utvrdit se v tom, že je s nimi počítáno a že budou vyslyšeny.

A jak vidí zkušenosti se zapojováním romských organizací ředitel platformy Juraj Lizák?

“Spolupráce s romskými organizacemi má rozhodně větší potenciál. Díky Stronger Roots projektu jsme si uvědomili, že nemůžeme inkluzi dělat tak, že to téma někomu přistane na stole. Pro toho člověka to musí být srdcovka, musí mít vášeň pro téma inkluze.”

Pokud chcete vědět více o tom, jak probíhala realizace projektu, přečtěte si naši případovou studii: Případová studie - Rada mládeže Slovenska >

Co je Stronger Roots?

Jedná se o společný program Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a NIOK Alapítvány - Nonprofit.hu a Glopolis. První tříletý běh programu, v jehož rámci jsme grantem podpořili 9 sítí v Česku, Maďarsku a na Slovensku, skončil v roce 2022. Od roku 2023 program pokračuje. Aktuálně probíhá vyhodnocování přihlášek do grantové výzvy na podporu transverzální spolupráce.

Úvodní foto poskytla: Rada mládeže Slovenska

Jitka Hausenblasová

Vedoucí programu Stronger Roots, kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Přílohy