Přeskočit na obsah

Tax Games: Race to the Bottom

Zpráva analyzuje daňové režimy v 17 členských státech EU a Norsku z hlediska toho, nakolik umožňují velkým mezinárodním společnostem účelově přesouvat zisky do daňových rájů. 

V úvodní kapitole autoři zprávy mapují postup institucí Evropské unie při boji s daňovými ráji a přináší doporučení, hodnotí jejich účinnost a přináší doporučení pro jejich zlepšení.

Zpráva rovněž přehledně srovnává pozice jednotlivých zemí v klíčových oblastech mezinárodní daňové agendy. Jde zejména o: transparentnost vlastnictví, transparentnost účetních údajů mezinárodních firem, existence škodlivých daňových režimů, podpora společných pravidel pro výpočet daňového základu, míra škodlivosti smluv o zamezení dvojího zdanění pro rozvojové země, podpora reformy mezinárodního daňového systému na globální úrovni.

Postoje k těmto bodů jsou pro každou ze 17 zemí, včetně České republiky, podrobně rozpracovány a vysvětleny v národních kapitolách.

Přípravu zprávy koordinovala European Network on Debt and Development (EURODAD). Na jejím vzniku se podílelo široké konsorcium evropských neziskových organizací, včetně analytického centra Glopolis.

Kompletní znění zprávy ke stažení:

Tax Games 2017

Přílohy