Přeskočit na obsah

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší

Glopolis vydává novou studii věnující se lidským právům a přístupu k energiím.

Cílem studie je zhodnotit význam energetického sektoru pro socioekonomický rozvoj chudých komunit a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Zabývá se rozvojem energetiky z lidskoprávního pohledu, a to především optikou naplňování hospodářských, sociálních a kulturních práv. Hodnotí aktivity v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v oblasti podpory rozvoje čisté a dostupné energetiky a navrhuje konkrétní doporučení pro českou ZRS, jak co nejlépe a nejefektivněji začlenit podporu čistých technologií do rozvojových programů.

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší" soubor

Přílohy