Přeskočit na obsah

Atlas půdy

Zdálo by se, že je půda nevyčerpatelná. Kráčíme po ní, jsou jí plná pole, trávníky a louky. Žijeme na půdě a z půdy, ale jen zřídkakdy jí věnujeme pozornost. Když zasedneme k jídlu, kdo z nás pomyslí na půdu, v níž naše jídlo – alespoň jeho většina – vyrostlo?

A přitom právě to je důležité. Půda slouží k výrobě potravin. Z půdy si rostliny berou živiny a vodu. Tyto živiny jsou přítomny v každé bramboře, bochníku chleba, v každém zrnku rýže a klasu kukuřice, které sníme. A také v každém vepřovém koleni a kuřecím křidélku. Bez zdravé půdy není možné vyrábět zdravé potraviny. Půda však umí dělat mnohem víc než jen vyrábět naši potravu. Filtruje dešťovou vodu a mění ji na pitnou. Reguluje klima, protože hned po oceánech je největším úložištěm uhlíku na zeměkouli – je v ní zachyceno víc uhlíku než ve všech lesích světa dohromady. A doslova překypuje životem. Jediná hrst hlíny obsahuje víc organismů, než kolik žije lidí na celém světě. Dvě třetiny všech živočišných druhů žijí pod zemí.

Mezinárodní společenství si stanovilo tři důležité cíle: zastavit postupující ubývání přírodní rozmanitosti, udržet globální oteplování pod 2 °C a zajistit, aby měl každý člověk dostatek kvalitních potravin. Bez úrodné půdy se nepodaří splnit žádný z nich, protože ornice dokáže plnit svou úlohu, jenom pokud život, který obsahuje,zůstává neporušený, obsahuje-li zdravý humus a pečujeme-li o její ochranu.

Tento atlas nabízí informace o tom, co můžeme změnit, a proč je půda tématem, jež by nás všechny mělo zajímat. Je potřeba usilovat o spravedlivou a udržitelnou politiku správy půdy a pozemků. A když vyrazíme na týdenní nákup, možná bychom se mohli chvíli zamyslet, co můžeme udělat pro ochranu a zachování půdy, na níž závisí náš život a výživa.

Přílohy