Přeskočit na obsah

Stronger Roots

Projekt pro posílení odolnosti a stability občanského sektoru v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Podporuje občanské organizace a iniciativy, aby vytvářely pevnější vztahy se svými příznivci, lidmi ve svém okolí i mezi sebou navzájem, a aby sbíraly příklady ze své praxe a sdílely je s jinými organizacemi a dárci.

Existence svobodné a aktivní občanské společnosti je atributem zdravé participativní demokracie. Občanská společnost vykonává řadu klíčových rolí, které vycházejí ze široké škály společných ambicí a stimulují aktivní účast lidí na veřejném životě. Občanské organizace a iniciativy zároveň potřebují veřejnou podporu, aby si udržely legitimitu, efektivnost a finanční stabilitu. Právě síť aktivních příznivců i dárců jim pomáhá stát se dlouhodobě silnějšími, profesionálnějšími, veřejně uznávanými a udržitelnými. Důležitost posílených vazeb organizací občanské společnosti k lidem v jejich okolí je o to více naléhavá zejména v době, kdy občanská společnost a demokratické instituce v postkomunistické střední Evropě čelí opakovaným pokusům delegitimizovat jejich práci a úsilí a omezit prostor, ve kterém působí. Čím pestřejší názory, zkušenosti a pohledy na svět zastupují, tím se také stávají odolnějšími. Zvyšování sociálního kapitálu je životně důležitým cílem pro jakoukoli organizaci, která se chce stát odolnější v době, kdy se prostor pro občanskou společnost zmenšuje.

Hlavní cíl

Projekt má za cíl posílit odolnost občanských organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a lépe je zakotvit do společností a komunit, v nichž působí. Projekt má tři hlavní pilíře:

Hlavní aktivity za Glopolis

Partneři

Projekt realizujeme v partnerství s českou Nadací OSF Praha, slovenskou Nadácií otvorenej spoločnosti Bratislava a maďarskou NIOK Foundation.

Trvání projektu

Financování

Koordinují

Petr Lebeda

ředitel, statutární zástupce

lebeda@glopolis.org

Jitka Hausenblasová

projektová manažerka, safeguarding focal point

hausenblasova@glopolis.org

Realizováno díky podpoře

Přílohy