Přeskočit na obsah

Newsletter č. 6/2021

NeoN

Promarníme příležitost pro modernizaci Česka? Piráti si vyžádali mimořádnou schůzi Sněmovny k Národnímu plánu obnovy 26. 3. a zveřejnili jeho návrh, který se dosud připravoval pod pokličkou MPO. Ve vlně vyjádření občanské organizace upozorňují na korupční rizika a netransparentní přípravu i chybějící důraz na vzdělávání. Plán pak doznal určitých zlepšení: více peněz na školství a kreativní průmysl, ale stále je to směs slepých investic bez smysluplných reforem. Do předložení Evropské komisi se to změnit spíš nepodaří. MPO spustilo speciální web a posílá plán do meziresortního připomínkového řízení.

oqy41L4ZF-yDVnOVn-3DSkvFx1mGQC-47hlmB61jYU2FcszBPba-aj7pts5PEF9wrl297qy0z6QDTg7x98DYTuieGnPuUX1tQsJKDw8yJwzLc-kyFi7MWXwnstRcY28leS-uuHbX

Ekonomický poradce premiéra v EHSV bere místo za nevládky. Rada EU 16. 3. schválila členství ekonomického poradce premiéra J. Ungermana v Evropském hospodářském a sociálním výboru navzdory dlouhodobým snahám nevládních organizací kolektivně se ohradit proti zmanipulovaným nominacím české vlády na místo určené pro občanský sektor. Kauzu sledujeme od jejího začátku na jaře 2020. J. Ungerman je sice v EHSV, ale zatím nebyl potvrzen jako člen do Skupiny III Různorodá Evropa a nebude moci dostávat práci zpravodaje či člena studijních skupin a účastnit se misí EHSV.

Reforma státu na stříbrném podnose. Rekonstrukce státu vyzývá politické strany k zahrnutí priorit pro efektivnější, přívětivější a spravedlivější stát do politických programů. V 10 oblastech nabízí 39 konkrétních řešení od reformy ÚOHS a soutěže politických stran, elektronizace soudních spisů, posílení NKÚ a konzultací při tvorbě legislativy přes open data a ověřování pravdivosti firemních údajů až po zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů.

SHXS0PL_nMIOYc2ud__9-soBdWAlD9hrYrvJCiy2vgNWtD2M9W6pMVmca7kpvHOMSaKZoD_S7fGogd930L3SCUWbrYNXdrM9HDU6q7XhOqw44N_Sjj0OoXazsG6HU5OwJ6Qait0u

Evropa si všímá politizace ČT. 5 novinářských organizací z EU zaslalo českým poslancům dopis v reakci na výběr 12 finalistů kandidujících do Rady ČT. Z volby je zřejmé, že „politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí“. Vyzývají parlament, aby na dubnové schůzi zajistil vyvážené složení Rady ČT v souladu s vnitrostátními a mezinárodními normami. Nejznámější rakouský televizní moderátor A. Wolf pak “retweetnul” text o politickém boji o ČT, čímž dost možná odstartoval celoevropský tlak na podporu její nezávislosti.

Podívejte se na pořad Newsroom ČT24, který se mediálním radám věnuje (od 25:15).

ttIqooqjV-BAZb29KqXD9RK9LNfNHBo6qln8EhWECBwaX1OvqHYzsJldEo9uOQ15w9NgYkuMlZ6xMmjL-ZQ9yFen5AKZlGYyPb69fxNVMGwgpl1jrjP3JZA2jFWSg_BzS7CZKhzy


Přečtěte si celé číslo našeho newsletteru.

Archiv všech čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.

Kateřina Vrbová

projektová asistentka

vrbova@glopolis.org