Přeskočit na obsah

České předsednictví v ohrožení

NeoN

Už za pár měsíců převezme Česká republika předsednictví Rady EU. V této pozici bude vyjednávat kompromisy mezi státy, přicházet s odpověďmi na složité otázky a hrát klíčovou roli v řešení případných nečekaných krizí. Jde o velkou příležitost pro české občany, podniky, vědu i kulturu. Dle dosavadního průběhu příprav nicméně hrozí, že tuto příležitost promeškáme, protože čeští politici Evropské unii a přípravám předsednictví nevěnují příliš pozornost.

Bez aktivní účasti České republiky na Radě EU nejsou zastoupeny zájmy Česka při vrcholném rozhodování Unie. Rada EU se přitom podílí na přijímání evropské legislativy, jednáních s evropskými institucemi a je zásadní pro mezivládní spolupráci evropských států na tématech, jako je zahraniční politika, bezpečnost a ekonomická koordinace.

Předsednictví podfinancované

I přes navýšení předsednického rozpočtu vládou 23. 8. 2021 o cca 200 mil. Kč Senát kritizuje nedostatečné personální zajištění a koncentraci předsednických akcí převážně v Praze.

Personální nedostatky se promítají také do diplomatického sboru, který se potýká se zastoupením relativně úzkou sociální skupinou: mužů okolo 60 let, jak vyplývá z infografiky AMO.

Velvyslankyně při EU E. Hrdá rozpočet považuje za dostatečný a poukazuje na to, že ČR sice nebude moci prosazovat své zájmy, ale může nastolovat agendu. Předseda think-tanku AMO V. Dostál vysvětluje, že by úspěšné předsednictví mohlo posílit profil ČR jako členského státu a ukázat kvalitu české diplomacie…

… a podceněné

Ačkoliv navýšení rozpočtu přichází 5 minut po dvanácté a musí jej ještě schválit poslanci, je třeba tento krok přivítat. Přispěla k němu i kritika odborné veřejnosti, včetně otevřeného dopisu osobností a NNO “Máme na to řídit EU”.

Co se však stále nezměnilo, je nízká prezence politiků na zasedáních Rady EU a malý zájem o obsah předsednictví a evropská témata obecně. K dopisu je stále možné se připojit, sdílet jej ve Vašem okolí, anebo se přidat k zábavné kampani pro širokou veřejnost Hledáme Czechtropu!

Jak vnímá česká veřejnost EU?

Nejnovější studie STEM se zaměřuje na stěžejní témata evropské politiky (např. klima, pandemie Covid-19 a ekonomická podpora od EU) a jak ovlivňují české vnímání EU.

Studie ukazuje, že i přes nespokojenost s domácí politikou se občané staví k EU s jistou nadějí. Avšak spojitost mezi EU a migrací je stále silná a Čechy negativně vnímaná. Překvapivý konsensus se záměry EK, zdá se, vzniká kolem posílení Frontexu a repatriace neúspěšných azylových žadatelů.