Přeskočit na obsah

TISKOVÁ ZPRÁVA: Glopolis v otevřeném dopise vyzval premiéra Fialu, aby podpořil občanskou společnost v její roli ochránce evropských demokracií

Praha, 17. 10. 2022

Glopolis zaslal otevřený dopis premiéru Petru Fialovi, ve kterém ho vyzývá, aby podpořil zařazení Evropské strategie na podporu občanské společnosti na agendu Evropské komise na rok 2023.

Jednou z cest k ochraně demokracie, ke které se společnost na podporu neziskových organizací Glopolis hlásí, je posílení spolupráce vlád a parlamentů na evropské i národní úrovni s organizacemi občanské společnosti. Cílem je využít potenciálu organizací občanské společnosti k propojování státních a evropských institucí s občany.

Přáli bychom si proto, aby na evropské úrovni vznikla Strategie na podporu občanské společnosti a její příprava se stala součástí pracovního programu Evropské komise hned v roce 2023. Obrátili jsme se otevřeným dopisem na předsedu vlády České republiky Petra Fialu, který aktuálně předsedá Radě Evropské unie, s žádostí, aby se zasadil o zařazení agendy k podpoře občanské společnosti při vyjednávání pracovního programu Evropské komise na rok 2023.

V dopise uvádíme: „Odolné demokratické instituce se neobejdou bez opory v občanech, bez jejich důvěry a ochoty podílet se na formování politických procesů. Organizovaná občanská společnost vytváří trvalý rámec, ve kterém se strukturovaný dialog s občany může odehrávat.“

Navazujeme tak na dopis 350 neziskových organizací z celé Evropy, včetně 25 z ČR, které společným dopisem pod hlavičkou organizace „Civil Society Europe“ Evropskou komisi k tomuto kroku vyzývaly už 21. června 2022.

Otevřený dopis předsedovi české vlády spolu s Petrem Lebedou, ředitelem Glopolis, podepsali Karel Škácha za Nadační fond proti korupci a Lenka Matoušková za Aufori, o.p.s. K dopisu se dále připojily Asociace lesních MŠ, Centrum demokratického vzdělávání, Česká středoškolská unie a RADKA z. s.

Glopolis, o. p. s. je české analytické a síťovací centrum s 18 lety zkušeností z výzkumu, vzdělávání, sledování a vyjednávání o veřejných politikách a koordinace v neziskovém sektoru v ČR a EU. Posláním je propojovat lidi a organizace z neziskového, veřejného a soukromého sektoru, aby lépe spolupracovali pro udržitelnou demokracii a aby pro takovou spolupráci vytvářeli příznivé prostředí.

Praktický smysl evropské Strategie na podporu občanské společnosti budou probírat zástupci ministerstev, evropských institucí i neziskových organizací 18. 10. v Praze, během druhého dne konference “Strategická partnerství pro budování demokratické společnosti v Evropě”.

Kontakt pro média: Jana Miléřová, tel. 777 694 839, e-mail: jmilerova@glopolis.org

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele (od 1. 7. 2024 ředitelka), vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

Přílohy