Přeskočit na obsah

Právní stát potřebuje konkrétní kroky k posílení i dialog napříč politikou, institucemi, akademickou obcí a občanskou společností, ukázala debata

Zastoupení Evropské komise uspořádalo 16. října 2023 první debatu o Zprávě o právním státu v EU, kterou již třetím rokem připravuje EK a obsahuje i zhodnocení a  doporučení pro Česko. Akce se zúčastnila eurokomisařka Věra Jourová, ministr pro legislativu Michal Šalamoun, nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, senátorka Marvanová, několik poslanců, úředníků, velvyslanců, zástupci a zástupkyně akademického a neziskového sektoru.

Glopolis a experti organizací zapojených do sítě NeoN se pravidelně aktivně účastní konzultací k přípravě zprávy. Vítáme, že EK zahajuje národní dialog nad stavem a riziky fungování právního státu, kvalitou a nezávislostí institucí, systémem brzd a protivah proti možnému zneužití a rolí občanské společnosti při posilování právního státu.

První část akce byla věnována evropskému pohledu, roli Zprávy o právním státu, procesu její přípravy. Věra Jourová popsala její význam mezi dalšími nástroji, které Komise má, a zdůraznila nestrannost Komise při hodnocení členských zemí. Každá země má své problémy a nedostatky. EU je komunitou hodnot a Česko hraje svou aktivní roli v rámci regionu i celé Evropy. Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti z Úřadu vlády, popsal projednávání jednotlivých zpráv na GACC (Radě pro obecné záležitosti), kde jsou nestranně a neideologicky probírány jednotlivé závěry a doporučení členským státům. Diskuse se dotkla i Maďarska a otázky tzv. kondicionality, kdy Komise zmrazila Maďarsku část EU fondů a podmínila je sérií regorem, které mají fungování vlády práva v zemi posílit. Nyní bude fáze vyhodnocení, jak efektivně byly reformy zavedeny a zda je možné fondy opět rozmrazit.

Druhá část debaty byla věnována jednotlivých kapitolám Zprávy týkající se Česka a detailně se probíralo jejich naplnění, nedostatky, možnosti nápravy. Senátorka Hana Kordová Marvanová, ministr Michal Šalamoun a Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu diskutovali otázky legislativních reforem, politické odpovědnosti, participace při tvorbě legislativních návrhů a strategií. Klíčovou otázkou je, zda kvalita našich institucí a pravidel hry jsou natolik robustní, aby ustála i politická zemětřesení a možné krizové situace v budoucnu.

V diskusi byla otevřena problematika Národní lidskoprávní instituce, která by měla vzniknout rozšířením mandátu úřadu Veřejného ochránce práv (návrh projedná do konce roku vláda). Ombudsman by měl zajistit monitoring lidských práv. Nejvyšší státní zástupce Stříž následně popsal fungování soustavy státního zastupitelství, problémy, kterým čelí, a věnoval se i praktickým důvodům pomalosti vyšetřování závažné hospodářské činnosti a korupce, včetně trestního řádu a znalců.

Glopolis spolu s partnery z NeoN a Sítě k ochraně demokracie se aktivně věnuje problematice právního státu, kvality demokracie, roli občanské společnosti a její spolupráci se státem. Společně připravujeme souhrnný příspěvek nevládních organizací a jejich sítí do příští Zprávy EK o právním státu.


Úvodní foto: Glopolis

David Ondráčka

Seniorní analytik (NeoN)

ondracka@glopolis.org