Přeskočit na obsah

Spolupráce veřejné správy s občany a stakeholdery po vzoru vyspělých ekonomik

“Participace je potřeba.” Na tom se shodli účastnice a účastníci kulatého stolu s experty z OECD, který pořádal Glopolis pro síť sítí NeoN a pro další neziskové organizace, které mají zájem podpořit spolupráci české veřejné správy s občany a stakeholdery.

Dne 13. prosince 2023 se konal ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze kulatý stůl, kde se setkali zástupci české veřejné správy s odborníky z OECD, významné mezivládní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 38 ekonomicky velmi rozvinutých států světa.

Členské země OECD stále více podporují aktivní zapojení zástupců občanského sektoru, dalších stakeholderů i široké veřejnosti na tvorbě politiky.

I jednání v Praze se soustředilo právě na téma participace občanů a stakeholderů v procesu tvorby veřejných politik. Efektivní spolupráce s občany a stakeholdery je klíčovým prvkem pro budování důvěry ve vládu v demokratických zemích. Pomáhá posílit demokratickou správu věcí veřejných.

Z diskuse a prezentací hostů z OECD vzešlo několik klíčových závěrů a doporučení, včetně přijetí jednotné definice participace občanů a zúčastněných stran, vytvoření institucionálního rámce, zvýšení gramotnosti státní správy v tématu participace a posílení transparentnosti a přístupu k informacím.

Děkujeme Davidu Goessmanni, Arnaultu Prêtetovi, Giulii Cibrario, Claire-Aline Serrault z OECD za zpětnou vazbu i doporučení a ostatním účastníkům za podnětnou debatu.

Foto: Glopolis

Jana Miléřová

Ředitelka, vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

Pavel Buršík

Koordinátor pro politiku a neziskový sektor

bursik@glopolis.org