Přeskočit na obsah

Občanská práva v EU ubývají, uvádí nová zpráva Evropského fóra pro občanskou společnost

Podíleli jsme se na přípravě zprávy Evropského fóra občanské společnosti (European Civic Forum). Fórum propojuje téměř 100 sdružení a nevládních organizací z 30 evropských zemí a jeho zpráva se věnuje stavu občanské společnosti v 15 z nich. Za Glopolis a organizace sítě NeoN jsme poskytli podklady pro kapitolu o České republice.

Zpráva odhaluje, že občanské svobody v Evropě se za posledních pět let zhoršily. Po nástupu do úřadu v roce 2019 se vedení Evropské komise zavázalo k „novému impulsu pro evropskou demokracii“ a Komise zavedla řadu důležitých opatření na podporu demokracie. Zpráva ale odhalila, že prostor pro občanskou společnost se navzdory tomu zmenšil. Několik členských států EU zaznamenalo dokonce výrazné zhoršení občanských svobod, včetně zemí jako Francie, Itálie, Řecko a Španělsko. To naznačuje, že EU musí pro ochranu demokracie dělat mnohem více.

Prostor pro občanskou společnost se v roce 2023 dále zmenšoval

V roce 2023 se prostor pro občanskou společnost v EU dále zmenšoval například kvůli legislativě zaměřené na transparentnost zahraničního financování, která připomíná ruskem inspirované zákony o zahraničních agentech a pravděpodobně stigmatizuje občanskou společnost.

Právní obtěžování, (strategické žaloby SLAPPs), kriminalizace a nenávistné útoky zůstávají aktuálním problémem.

Systematické zapojení občanské společnosti do tvorby politik zůstává slabé a organizace čelí široké škále finančních výzev.

Navzdory těmto obtížím se občanská společnost a obhájci lidských práv nadále aktivně mobilizují proti demokratickému úpadku, porušování právního státu a přímým útokům na občanské svobody.

Česko

V České republice je občanský prostor hodnocen jako otevřený, avšak důvěra veřejnosti ve vládu je nízká kvůli nespokojenosti s domácí politikou a socioekonomickými problémy. Evropská komise doporučila zlepšit nezávislost médií, přičemž novela mediálního zákona byla krokem vpřed, ale vlastnictví médií zůstává koncentrované v rukou oligarchů. Veřejné financování NNO je problémem kvůli byrokratickým procesům a nedostatku víceletého financování, což negativně ovlivňuje organizace prosazující práva občanů a občanek. Navzdory některým dobrým praxím v zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů chybí koordinace a sdílení těchto praxí, a neexistuje komplexní vize pro participaci občanské společnosti.

Zpráva doporučuje Česku zavést celou řadu konkrétních opatření:

Doporučuje se zajistit politickou podporu a institucionální zakotvení účasti občanů na veřejném rozhodování a veřejně podporovat a uznávat roli nevládních organizací v tomto procesu. Dále je třeba zajistit víceleté financování všech NNO, systémové změny ve veřejném financování, podporu digitalizace NNO a ochranu organizací pracujících na právech LGBTQI. Rovněž je nezbytné novelizovat zákon o ochraně oznamovatelů a posílit relevantní kapacity na Ministerstvu spravedlnosti pro jeho implementaci.

Evropský trend je omezovat protesty

Právo na protest je stále více omezováno. Úřady zasahovaly proti klimatickým hnutím pomocí sledování, právního obtěžování, infiltrace i kriminalizace, a to i ve vyspělých zemích, jako je Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Srbsko a Španělsko. Po eskalaci násilí v Izraeli a Palestině přijalo nejméně 12 členských států, včetně Německa, Francie a Itálie, nepřiměřená opatření k zákazu protestů na podporu Palestiny z důvodů „národní bezpečnosti“ a „veřejného pořádku“. Úřady použily nepřiměřenou sílu, včetně fyzického násilí a slzného plynu. Aarti Narsee upozornila na dvojí standardy vlád a evropských institucí, které na jedné straně hájí demokracii a základní práva, na straně druhé potlačují nesouhlas.

I politiky EU přispívají ke zmenšování prostoru pro občanskou společnost. Militarizovaný přístup k migračním politikám, jako je Nový pakt pro migraci, povede k porušování práv migrantů a kriminalizaci jejich obhájců. Navrhovaná směrnice o zahraničním financování může stigmatizovat občanskou společnost a legitimizovat restriktivní zákony o zahraničních agentech v členských státech.

Nová Evropská komise musí podniknout naléhavé kroky k obrácení tohoto trendu, včetně rozvoje komplexní Evropské strategie pro občanskou společnost, která by poskytovala koherentní kompas pro podporu, ochranu a zlepšení prostoru pro občanskou společnost v Evropě.

Celá zpráva včetně kapitol k jednotlivým zemím je dostupná zde: https://civic-forum.eu/civic-space-report-2024


Kontakt pro novináře

Miléřová Jana, Autorka reportu za ČR, Glopolis:

jmilerova@glopolis.org

+420 777 694 839

Benjamin Goodwin, Communications and Campaigns Officer, European Civic Forum: bgoodwin@civic-forum.eu