Přeskočit na obsah

Neziskové oganizace v síti NeoN již třetí rok přispěly do zprávy Evropské komise o stavu právního státu

Měsíc leden byl v koordinačním týmu sítě NeoN ve znamení přípravy podkladů pro evropskou zprávu o stavu právního státu. Evropská komise připravuje zprávu s ročním odstupem a my jsme letos potřetí posílali do oficiální konzultace agregovaný příspěvek spojující expertýzu řady organizací ze sítě NeoN.

Za zapojení do této práce děkujeme organizacím ČOSIV, Liga lidských práv, Migrační konsorcium, Otevřená společnost, Jsme fér, Rekonstrukce státu, Transparency International a Zelený kruh.

Celoevropská zpráva bude publikována v polovině roku a zaměřuje se na čtyři oblasti: justice, boj s korupcí, svoboda médií a brzdy a rovnováhy v demokracii. Cílem je propojovat evropské a národní instituce v podpoře vlády práva a včas upozorňovat na rizika jejího porušování.

Koordinační tým NeoN se nesoustředí jen na odeslání vlastního podkladu, ale i na iniciování veřejné diskuse nad publikovanými výsledky. Debata s politiky i odborníky nad doporučeními evropské zprávy má přispívat ke kultivaci povědomí o právních předpokladech pro fungování demokracie pro všechny občany a jejich organizace i u nás.

Tým NeoN zpracoval rovněž podklad pro kapitolu o České republice do zprávy o stavu občanského sektoru do reportu Evropského občanského fóra (ECF). Tyto informace vstoupí přes evropskou platformu také do evropské zprávy o právním státě, budou ale publikovány v celé šíři už na konci března pod hlavičkou ECF.

Foto: Canva.com