Přeskočit na obsah

Doporučení k projednání národního plánu obnovy

Tento dokument lze využít jako podklad pro apely na vládu nebo pro možné usnesení sněmovny. V případě Vašeho zájmu a možnosti zlepšit obsah a proces příprav NPO před odevzdáním Evropské komisi jsou Vám jednotlivé organizace a platformy k dispozici ke konzultacím v oblastech své expertizy.

V pátek 26. března 2021 bude na 93. (mimořádné) schůzi Poslanecké sněmovny projednáván Národní plán obnovy (NPO). Poslanecká sněmovna tak dostává příležitost vyjádřit se jak k navrhovanému obsahu, tak i procesu příprav plánu, který v následujících letech rozdělí v České republice na 172 miliard Kč. Přípravy bohužel probíhaly do značné míry netransparentně a řada relevantních aktérů neměla možnost se do nich zapojit. Připravili jsme jednak toto stručné shrnutí našeho sdíleného pohledu na celkový rámec a proces příprav NPO a jednak sestavili seznam doporučení k jednotlivým tématům NPO od organizací či celých platforem, které se jim dlouhodobě věnují.

Jana Miléřová

Ředitelka, vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

Přílohy