Přeskočit na obsah

Jana Miléřová pro Svět neziskovek: Zapojování různých aktérů a občanů by mělo být při tvorbě a provádění veřejných politik přirozeným přístupem

Jana Miléřová, koordinátorka sítě NeoN v organizaci Glopolis a nová členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, odpovídala v anketě Světa neziskovek na otázku, jak chce na půdě Rady zlepšovat prostředí pro neziskové organizace. 

​​​​​​

 

 


 

Kromě toho, že by v Radě ráda přispěla k efektivní podpoře sítí a střešních organizací a k zavádění metodiky participace, by do ní chtěla přinést nová témata jako podpora mezioborové spolupráce, kolektivní dopad jako přístup k řešení komplexních výzev a příznivé “digitální” prostředí pro občanskou společnost.

Zároveň by chtěla agendu i činnost Rady víc propojit s tím, co řeší organizace a jejich sítě. K tomu má jako koordinátorka neformální sítě NeoN, která propojuje 18 sítí a dalších neziskových organizací, kterých je přes 400, ideální předpoklady.

Ankety organizované Světem neziskovek se účastnila vedle zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové i řada dalších nových členů Rady z neziskových organizací. Anketa se uskutečnila před prvním zasedáním Rady v novém složení, které se konalo 13.10. a kde byl jako nový místopředseda zvolen Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže.

Více o plánech nových členů Rady vlády pro nestátní neziskové orgnaizace v anketě na stránkách Světa neziskovek.

Ingrid Dečmanová

Komunikační koordinátorka

decmanova@glopolis.org