Přeskočit na obsah

Podílíme se na přípravě Zprávy o stavu české demokracie za rok 2023

Již pátým rokem připravuje Síť k ochraně demokracie, člen skupiny NeoN, komplexní zprávu o stavu české demokracie. K přípravám zprávy za rok 2023 přizvala experty a expertky, kteří se sešli v prostorách Švédského velvyslanectví v Praze.

V úvodu setkání představil Martin Buchtík z STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. závěry sociologických výzkumů a nastínil, co hýbe českou veřejností. Experti a expertky poskytli reflexi uplynulého roku v osmi klíčových oblastech, kam spadá veřejná správa, ústavní systém, sociální práva, obrana, bezpečnost a zahraniční věci, justice, média, politická lidská práva a občanská společnost.

Ve všech oblastech poukázali na smíšený obraz stavu české demokracie v roce 2023. Zatímco v některých agendách dochází k pozitivním posunům, v jiných jsou patrné vážné problémy a nedostatky.

Dlouhodobě nepříznivá situace panuje dle výsledků setkání ve vzdělávání. Experti a expertky upozornili i na varovné příznaky v oblasti insolvencí, na slabé centrální řízení státní správy a přetrvávající rezortismus či malou ochotu vlády spolupracovat s občanským a neziskovým sektorem. Naopak pozitivní posun nastal v digitální oblasti a zlepšil se způsob výběru ústavních soudců.

Připravovaná zpráva o stavu české demokracie bude obsahovat nejen hlavní zjištění za rok 2023, ale i expertní doporučení pro rok 2024.

Setkání bylo částečně podpořeno grantem uděleným organizaci Glopolis od Nadace Open Society Institute ve spolupráci s programem Evropa a Eurasie Nadace Open Society Foundations.

Bližší informace si můžete přečíst v článku Sítě k ochraně demokracie Připravujeme Zprávu o stavu české demokracie: Prožíváme skutečnou krizi, nebo propadáme zbytečné skepsi?

Foto: Mikuláš Karpeta (Mlok Studio), Vojtěch Jaroněk

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele (od 1. 7. 2024 ředitelka), vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org