Přeskočit na obsah

Zpráva o stavu české demokracie: Po turbulentním půlroku hrozí souběh dalších krizí

Jak si vedla česká demokracie v první polovině roku 2022?  Iniciativa Síť k ochraně demokracie, jejíž experti monitorují stav demokracie v Česku, vydala zprávu, v níž přináší hlavní události, trendy i doporučení v osmi klíčových oblastech.

Na nejnovější Zprávě o stavu české demokracie spolupracovalo více jak 80 expertů a expertek. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho a přispět ke vzniku zprávy za Glopolis a síť sítí NeoN. Zpráva nově pokrývá i téma podmínek pro fungování občanské společnosti.

A jaké jsou klíčové závěry zprávy? Podle autorů ustála česká demokracie pandemii koronaviru i začátek ruské invaze na Ukrajinu. Počáteční solidaritu s uprchlíky však může vystřídat strach ze zdražování. Podcenění sociálních dopadů války by přitom bylo závažné.

Stát by se měl důkladně připravit na souběh více krizí na podzim a předejít tak zhoršení situace svých občanů i otřesům jejich důvěry ve státní instituce a demokracii jako takovou.