Přeskočit na obsah

Podpořte vznik Evropské strategie na podporu občanské společnosti

Občanská společnost v zemích EU se ocitá – ve větší, či menší míře – pod tlakem. Z různých koutů EU zaznívá poptávka po přijetí Evropské strategie na podporu občanské společnosti. Přijetí takového dokumentu by znamenalo symbolické uznání důležitosti občanské společnosti. Zároveň by také prakticky přispělo k její schopnosti naplňovat svou roli v demokratické společnosti.

 

Organizace Civil Society Europe a European Civic Forum připravily výzvu Evropské komisi, aby Strategii zařadila do svého programu na rok 2023 - jedná se o poslední příležitost před volbami do Evropského parlamentu. Volby v roce 2024 totiž mohou zvrátit dnešní příznivé podmínky pro přijetí Strategie.

Přispějte svým podpisem k podpoře této celoevropské iniciativy.