Přeskočit na obsah

Národní plán obnovy: Transparentnost plánování přináší kvalitu a legitimitu, míní nevládní organizace

Nevládní neziskové organizace vyzývají v otevřeném dopise místopředsedu vlády Karla Havlíčka k lepšímu zapojení občanské společnosti do  Národního plánu obnovy.

Podle platforem a nevládních organizací, řady z nich zapojených v síti NeoN, Ministerstvo průmyslu a obchodu promarnilo šanci na přípravu konsenzuálního strategického materiálu, když nezajistilo transparentní proces jeho zpracování a strukturovanou veřejnou debatu za účasti občanské společnosti a odborníků. Signatáři v otevřeném dopise vyzývají místopředsedu Karla Havlíčka i vládu, aby se zasadili o zapojení neziskových organizací do dalších fází projednávání a implementace plánu.

Celý text dopisu včetně seznamu podepsaných organizací naleznete v příloze.

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele, vedoucí programu (NeoN)

jmilerova@glopolis.org

Přílohy