Přeskočit na obsah

Evropa jako úkol: Neziskové organizace a ministerstva diskutovaly o politických prioritách českého předsednictví

V úterý 31. 5. 2022 jsme se společně s dalšími zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací a ministerstev sešli k debatě o určení politických priorit českého předsednictví v Radě EU na společném jednání Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro NNO.

Třináct zástupců a zástupkyň sítí a organizací představilo klíčové aspekty k připravovaným politickým prioritám. V zasedacím sále vlády panovala shoda nad přínosy výměny informací a spolupráce i nad řadou konkrétních témat:

Zástupci neziskových organizací a jejich sítí nabídli svou expertizu, kterou mohou přispět do přípravy předsednictví i během akcí předsednictví (např. jako řečníci, moderátoři či účastníci).

České neziskové organizace přinášejí důležitý rozměr témat, vazbu na evropské legislativní procesy, přímou zkušenost z práce a komunikace s občany a propojení českého vnímání témat s evropskými a globálními souvislostmi.

Ředitelé odborů pro EU z ministerstev ocenili zejména informace a dosavadní vstupy od neziskovek a uvítali nabídku další spolupráce.

Děkujeme náměstkovi ministra pro evropské záležitosti Marku Havrdovi a sekretariátu Rady vlády pro NNO za pomoc s přípravou zasedání a paní Kláře Šimáčkové Laurenčíkové, zmocněnkyni pro lidská práva, za podporu.

Těšíme se na spolupráci a setkávání u dalších stolů.

Foto: Mikuláš Karpeta