Přeskočit na obsah

Zpráva EU o právním státu, Česko udělalo jen drobné pokroky

Evropská komise zveřejnila svou čtvrtou výroční zprávu, v níž hodnotí vývoj v oblasti právního státu ve 27 členských státech v roce 2022. Posuzovala, jak členské státy zohlednily doporučení z loňské zprávy, a vydala aktualizovaný soubor doporučení. Pro Česko hlavně v oblasti systému soudnictví, boje proti korupci, svobodě a pluralitě médií a nastavení institucionálního systému brzd a vyvažování mocí.

Glopolis se zapojil do konzultací Komise na začátku tohoto roku a spolu s organizacemi NeoN předložil podněty, které byly ve Zprávě zohledněny.

Jsme rádi, že Komise Zprávu připravuje a vláda práva je důležitou prioritou. Velmi bychom uvítali, kdyby i v Česku Zpráva byla podkladem pro hlubší politickou, společenskou a odbornou debatu o nastavení systému, který odolá i v časech krizí.

Glopolis oceňuje, že:

Glopolis by pro příští Zprávy o právním státu uvítal, aby:

Odkazy:

Jana Miléřová

Deputy Director, Head of the Program (NeoN)

jmilerova@glopolis.org

David Ondráčka

Senior Analyst (NeoN)

ondracka@glopolis.org