Přeskočit na obsah

OECD vydává globální zprávu a doporučení k podpoře a ochraně občanského sektoru

V pátek 16.12. 2022 vydalo OECD úplně první globální zprávu, která mapuje a srovnává stav občanského prostoru v 52 zemích (z toho 33 členů OECD, vč. České republiky). 

Vydaná zpráva je komparativní, data poskytly jak vlády, tak i akademické instituce a řada renomovaných organizací. Zdůrazňuje, že podpora a ochrana občanského prostoru je nezbytným předpokladem pro dobrou správu věcí veřejných a inkluzivní růst, jakož i pro účinné a efektivní politiky otevřené vlády a kvalitu demokratického vládnutí.

Deset hlavních doporučení od OECD směrem k vládám k podpoře občanského sektoru:

  1. Chránit a usnadňovat svobodu projevu.
  2. Chránit a usnadňovat svobodu pokojného shromažďování a právo na protest.
  3. Bojovat proti diskriminaci, vyloučení a marginalizaci, které nepřiměřeně postihují určité skupiny a brání rovné účasti na veřejném životě.
  4. Zajistit a chránit obránce lidských práv, novináře, oznamovatele a další ohrožené skupiny.
  5. Podporovat informační ekosystém ve veřejném zájmu, který chrání nezávislá média a podporuje přístup k informacím.
  6. Chránit občanský prostor online, včetně boje proti nenávistným projevům a dezinformacím.
  7. Respektovat soukromí a zajistit ochranu osobních údajů, aby nedocházelo ke svévolným zásahům a vměšování do veřejného života.
  8. Podporovat příznivé prostředí pro organizace občanské společnosti, které usnadní jejich pozitivní přínos pro společnost.
  9. Chránit občanský prostor jak na domácí úrovni, tak prostřednictvím rozvojové spolupráce v rámci koherentního přístupu k tvorbě politik.
  10. Systematicky chránit a podporovat občanský prostor jako předpoklad pro zapojení občanů a zúčastněných stran do veřejného rozhodování s cílem podpořit otevřenější, transparentnější a odpovědnější správu věcí veřejných.

OECD se věnuje oblasti občanského prostoru a občanské společnosti přes deset let. V roce 2019 otevřela tzv. Observatoř občanského prostoru OECD s cílem shromažďovat údaje a osvědčené postupy o právních, institucionálních a politických rámcích, které mohou členové OECD zavést na podporu a ochranu občanského prostoru.

Ke stažení

Jana Miléřová

Deputy Director, Head of the Program (NeoN)

jmilerova@glopolis.org