Přeskočit na obsah

Hodnocení českého předsednictví v Radě EU nestátními neziskovými organizacemi

Jak se dařilo zapojovat nestátní neziskové organizace (NNO) do agendy loňského českého předsednictví v Radě EU a plnit obsahové cíle a priority, hodnotilo 20 sítí sdružujích NNO v dotazníkovém šetření. Výsledky hodnocení zpracovala v první čtvrtině letošního roku organizace Glopolis - koordinátor sítě NNO NeoN - a české předsednictví obdrželo průměrnou známku 3. 

Tento materiál shrnuje zkušenosti 20 sítí a velkých nestátních neziskových organizací (NNO) a slouží ke zpětnému vyhodnocení českého předsednictví v Radě EU z jejich pohledu.

Sběr informací a jeho podoba byly iniciovány a konzultovány s Výborem pro EU (VEU) při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) a realizoval ho koordinační tým sítě NeoN, který má zázemí v obecně prospěšné společnosti Glopolis.

Data byla sbírána v lednu a únoru 2023 na základě dotazníku (Dotazník ke zhodnocení míry a kvality zapojení NNO do CZ PRES), přibližně v polovině případů se uskutečnil strukturovaný rozhovor s členem pracovního týmu, který byl do dotazníku zaznamenán.

Jana Miléřová

Deputy Director, Head of the Program (NeoN)

jmilerova@glopolis.org

Přílohy