Přeskočit na obsah

Glopolis a Transformační dialogy

Glopolis se aktivně zúčastnil akce Transformační dialogy, tedy kulatých stolů věnovaných dialogu občanské společnosti, státní správy a akademie o třech velkých transformačních programech EU v České republice. Konkrétně jde o Národní plán obnovy, Modernizační fond a Operační program Spravedlivá transformace.

Akci pořádala Transparency International ČR ve spolupráci s organizacemi Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic a Centrum pro dopravu a energetiku, proběhla 19. července v Event Center Sněmovní 7 v Praze.

Glopolis (a síť sítí NeoN) dlouhodobě pracují na vytváření podmínek pro smysluplnou spolupráci státní správy a neziskových organizací. Občanská participace, monitoring a vzájemná diskuse jsou zásadní pro legitimitu a dobré zacílení priorit využívání všech veřejných prostředků, a konkrétně EU fondů. Tyto stamiliardy z EU peněz jsou velkou šancí, musíme skutečně efektivně využít a modernizovat regiony i celé Česko, zrychlit přechod na nízkoemisní a moderní ekonomiku, investovat do obnovy energetiky, dopravy, digitalizace i ochrany životního prostředí. Obdobná příležitost se opakovat nebude.

V Národním plánu obnovy se velká část alokovaných peněz točí kolem energetiky a zelené tranzice. Vláda plánuje, že peníze budou financovat renovaci na energeticky efektivní a adaptované budovy, adaptace na změnu klimatu, rozvoj obnovitelné energetiky, modernizaci železnic, zvýšení energetické účinnosti. Ale je tam řada dalších priorit, reforma bydlení, posílení kyber modernizační reformu a na to mohou subjekty čerpat investiční peníze, které umožní naplňovat tuto reformu reálnými a
viditelnými projekty. Stát musí plnit jednotlivé milníky, které podmiňují další platbu. Mezi tyto milníky jsou třeba projekty v oblasti digitalizace státní správy a ekonomiky, přijetí některých novel a strategických dokumentů. Bez toho peníze nepřitečou, a Česko o ně může reálně přijít.

Tento program je tak postaven na logice, uděláš modernizační reformu a na to mohou subjekty čerpat investiční peníze, které umožní naplňovat tuto reformu reálnými a viditelnými projekty. Stát musí plnit jednotlivé milníky, které podmiňují další platbu. Mezi tyto milníky jsou třeba projekty v oblasti digitalizace státní správy a ekonomiky, přijetí některých novel a strategických dokumentů. Bez toho peníze nepřitečou, a Česko o ně může reálně přijít. A podporuje to i pohled veřejnosti, až 70 % lidí si
myslí, že Česko potřebuje reformy a investice, aby bylo modernější zemí. Národní plán obnovy (NPO) je detailně zde.

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace je pro 3 kraje alokováno přes 41 miliard Kč. Na základě uvedených ukazatelů jsou prostředky mezi kraje rozděleny následovně:


Více než půlka peněz půjde na obří miliardové projekty, tzv strategické. Na ty by měla být směřována hlavní pozornost, na jejich výběr, studie proveditelnosti, monitoring. Celý program vyžaduje dobré uchopení dekarbonizace a rozvoje regionů postižených dlouhodobou těžbou uhlí. Není sporu, že tento program je pozitivní krok, ale jeho realizace se potýká s řadou problémů, které je nutno řešit. Detailní informace o programu, rozdělení peněz i strategických projektech, lze nalézt na:
https://opst.cz/

Závěrem, oceňujeme otevřenost všech účastníků akce Transformační dialogy, kteří přesně pojmenovali potíže, výzvy a problémy jednotlivých programů. Tato akce výborně protnula pohledy a zkušenosti zevnitř úřadů a jejich administrace evropských programů s pohledy z vnějšku, z občanské společnosti a naznačila možná východiska a chytré aliance, které bychom rádi viděli pravidelně.

Úvodní foto: Facebook Centrum pro dopravu a energetiku

David Ondráčka

Senior Analyst (NeoN)

ondracka@glopolis.org