Přeskočit na obsah

Informační balíček o rostoucích cenách potravin

V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“ sestávající ze čtyř dokumentů, které se věnují rostoucím cenám potravin, problematice hladu a konceptu potravinové suverenity.

Současný trend prudkého nárůstu cen potravin silně připomíná potravinovou krizi z let 2007-2008. Diskuze expertů, zda se již jedná o potravinovou krizi, nebo ještě ne, není relevantní. Důležitá je především skutečnost, že Index cen potravin, který zpracovává Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), dosáhl svého maxima a přesáhl hodnotu, kterou zaznamenal v době krize před 4 lety. To však neznamená, že ceny všech potravin jsou v současnosti na svém maximu. Nicméně rychlost, s níž v posledním roce vzrůstaly, je alarmující.

Glopolis proto představuje „informační balíček“, který obsahuje infolist a článek o rostoucích cenách potravin a příčinách tohoto růstu. Protože nejhorší vliv mají rostoucí ceny potravin na obyvatele chudých zemí, Glopolis vydává také policy paper o příčinách a charakteristice hladu. Infolist o potravinové suverenitě se pak věnuje konceptu, který podle obyvatel rozvojových zemí představuje hlavní řešení pro zabezpečení potravinové bezpečnosti.

Infolist "Rostoucí ceny potravin v roce 2011" soubor ke stažení

Článek "Potraviny už levné nebudou" soubor ke stažení

Policy paper "Proč jedna miliarda hladoví? Fakta a mýty" soubor ke stažení

Infolist "Potravinová suverenita" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/".

Přílohy