Přeskočit na obsah

Přehled roku 2020

hospodařili jsme s téměř 5 milionovým rozpočtem

na 3 hlavních projektech a 5 zakázkách pracovalo 6 stálých zaměstnanců

úspěšně jsme koordinovali spolupráci 15 platforem a sítí, které propojují přes 350 nevládních organizací

vydali jsme 18 čísel newsletteru a zprostředkovali společný postup ve 12 kauzách

do nové, regionální grantové výzvy na spolupráci sítí se přihlásilo 76 platforem, 9 vítězů si rozdělilo 150 tis. eur

připravili jsme podmínky pro rozšíření evorpské sítě Eurodad o 12 nových členských a partnerských organizací

Síť propojených bublin

Zdroje financování

Zákazky a ostatní

Veřejné zdroje EU

Soukromé nadace

Ostatní zahraniční veřejné zdroje

Výsledovka (v tisících Kč)

Náklady 4 687
Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 707
Osobní náklady 3 020
Ostatní náklady - 51
Daň z příjmů 11
Výnosy 4 991
Provozní dotace 3 009
Tržby za vlastní výkony a zboží 1 770
Přijaté příspěvky (dary) 35
Ostatní výnosy 177
Výsledek 304