Přeskočit na obsah

Přehled roku 2019

hospodařili jsme s téměř 7 milionovým rozpočtem

na 8 projektech pracovalo 8 stálých zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)

zpracovali jsme unikátní výzkum veřejného mínění o české společnosti o nevládním sektoru

úspěšně jsme koordinovali spolupráci 9 oborových platforem a koalic, které propojují přes 350 organizací

vytvořili jsme a koordinovali skupinu pro ekologické zemědělství, která propojuje sedláky, prodejce, výrobce potravin, investory, výzkumníky a dobročinné organizace

zapojili jsme 650 studentů a studentek z 12 pražských škol do aktivit o zodpovědné spotřebě potravin

připravili jsme výzvu, ve které s partnery rozdělíme 150 000 eur nevládním organizacím z Česka, Maďarska a Slovenska

Síť propojených bublin

Zdroje financování

Zákazky a ostatní

Veřejné zdroje EU

Grantový rozpočet ČR

Soukromé nadace

Ostatní zahraniční veřejné zdroje

Výsledovka (v tisících Kč)

Náklady 6 954,54
Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 668,86
Osobní náklady 4 015,72
Ostatní náklady 269,96
Výnosy 6 965,96
Provozní dotace 6 338,30
Tržby za vlastní výkony a zboží 601,79
Ostatní výnosy 25,87
Výsledek 11,42