Přeskočit na obsah

Posílit, zapojit, podpořit a chránit. Zpráva European Civic Forum představuje evropskou strategii občanské společnosti

European Civic Forum zveřejnilo 24. května 2022 zprávu Towards Vibrant European Civic and Democratic Space, která shrnuje nedostatky, příležitosti a výzvy pro kroky EU v oblasti občanského prostoru. Zpráva staví na hodnocení od neziskových organizací z členských států EU. Souhrnou analýzu za Českou republiku jsme v Glopolisu připravili díky spolupráci sítí v NeoN s Asociací pro mezinárodní otázky a koalicí Za snadné dárcovství.

Zpráva do značné míry navazuje na závěry a doporučení Konference o budoucnosti Evropy, která skončila 9. května 2022. Jedním z hlavních výstupů Konference byla výzva k zavedení opatření na ochranu občanských svobod a organizací občanské společnosti v členských státech EU a jejich větší zapojení na evropské úrovni skrze občanský dialog.

Závěrečná zpráva z konference rovněž zdůrazňuje potřebu souhrnné evropské strategie občanské společnosti, která rezonuje napříč Evropou a reflektuje ji i usnesení Evropského parlamentu 2021/2103(INI) z 8. března 2022 o zmenšujícím se prostoru pro občanskou společnost v Evropě.

Neziskové organizace jsou důležitým aktérem při prosazování lidských práv, demokracie a právního státu nejen ve svých zemích, ale i v Evropské unii. Často kvůli roli hlídače demokracie čelí vážným hrozbám, včetně hrozby kriminalizace, jak ukazují příklady z Polska, Litvy a Itálie.

I kvůli těmto kritickým příkladům je třeba konat. European Civic Forum vybízí organizace občanské společnosti z celé Evropy, aby vytvořily tlak na Evropskou komisi a přiměly ji zahrnout přípravu strategie do svého pracovního programu na rok 2023.

Zpráva Towards Vibrant European Civic and Democratic Space od European Civic Forum pak ukazuje, jakým směrem by se strategie mohla vydat, a zabývá se především:

1. rolí, kterou hraje občanská společnost na evropské úrovni při budování evropského veřejného prostoru a posilování participativní demokracie na úrovni EU,

2. přibližuje mezery, problémy a výzvy v přístupu Evropské unie k neziskovým organizacím a odhaluje problematická místa evropské právní úpravy, která neziskovým organizacím ztěžují jejich fungování,

3. ukazuje, že k aktivní a rozmanité evropské občanské společnosti vede cesta přes posílení, zapojení, podporu a ochranu občanské společnosti na úrovni EU a v její legislativě a nástrojích, např. v článcích 2 a 11 Smlouvy o EU, v Evropském akčním plánu pro demokracii a Mechanismu právního státu.