Přeskočit na obsah

NGO Sector Coordination

Advocacy Platforms Collaboration and Negotiation with Government

We are responsible for the strategic development and operation of NeoN (Network of Networks), which brings together 18 platforms representing over 450 CSOs. Together we negotiate a better environment for the non-profit sector and its greater involvement in the functioning of the state. We coordinate joint action in the government council, steering or monitoring committees.

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

An active, independent and resilient civil society is an essential pillar of democracy. It brings together the experiences and voices of active citizens from diverse backgrounds and integrates them in addressing societal challenges.

We therefore advocate for an open space and supportive environment for the non-profit sector. Civil society organizations (CSOs) have long been monitoring their fields and developing comprehensible professional expertise. In particular, CSO platforms can offer their knowledge of practice and expertise to the public administration for the common good.

In order for CSOs to be adequately involved in the functioning of the state, both spheres need to understand each other better, learn how to organize and fund collaboration, and establish more frequent personal contacts.

Our Aims

How We Work

Our Role

Glopolis initiated the establishment of NeoN in 2018. Since then, we have been providing its coordination, funding and strategic development. We follow the relevant legislative and executive processes on priority topics. We prepare the necessary analyses, organize the exchange of views, develop joint statements and procedures and support negotiations with the state administration. Together with all platforms involved, we strive for democracy, accountable public administration, resilient civil society and sustainable development based on human rights.

Funding

Funding is provided thanks to support and grants from Civitates, a pan-European collective philanthropic initiative, the U.S. Embassy in the Czech Republic, and Foundation Open Society Institute in collaboration with the Europe and Eurasia Program of the Open Society Foundations.

We organized a conference:

Jana Miléřová

Deputy Director, Head of the Program (NeoN)

jmilerova@glopolis.org

Blanka Mouralová

Senior Program Manager (NeoN)

mouralova@glopolis.org

David Ondráčka

Senior Analyst (NeoN)

ondracka@glopolis.org

Realizováno díky podpoře

Síť propojených bublin

Aktuality

Hodnocení českého předsednictví v Radě EU nestátními neziskovými organizacemi

Jak se dařilo zapojovat nestátní neziskové organizace (NNO) do agendy loňského českého předsednictví v Radě EU a plnit obsahové cíle a priority, hodnotilo 20 sítí sdružujích NNO v dotazníkovém šetření. Výsledky hodnocení zpracovala v první čtvrtině letošního roku organizace Glopolis - koordinátor sítě NNO NeoN - a české předsednictví obdrželo průměrnou známku 3. 

Alarm pro evropské vlády: Nová evropská zpráva odhaluje zhoršující se podmínky pro občanskou společnost v EU, Česko by mělo zlepšit podmínky pro spolupráci, financování a digitalizaci neziskového sektoru

16. 03. 2023

Dnes zveřejněná zpráva Evropského občanského fóra (ECF) upozorňuje na alarmující porušování demokratických podmínek a největší výzvy, kterým za poslední rok čelila občanská společnost v Evropě. Česká republika na tom ve srovnání s vybranými zeměmi jako Maďarsko nebo Řecko není špatně, má ale stále co zlepšovat v oblastech zapojování neziskových organizací do veřejné politiky a spolupráce se státní správou, pomoci neziskovým organizacím vyrovnat se s rekordní mírou inflace, nemožnosti dlouhodobého financování a nedostatečné digitalizace.

Zobrazit všechny
Síť propojených bublin