Aktuální projekty

Čvc 2016–Čvn 2019

STREFOWA – Strategie pro snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě

STREFOWA – Strategie pro snížení plýtvání potravinami ve střední Evropě Plýtvání jídlem se negativně projevuje na mnoha úrovních: nejviditelnější jsou dopady sociálně-etické (vyhazujeme potraviny, za které by byli jiní rádi)…
Úno 2015–Led 2018

Menu pro změnu

Menu pro změnu V jakém prostředí a v jaké společnosti chceme žít? A jak tyto otázky souvisí s naším jídlem? Několikrát denně se podílíme na rozhodnutích, která utvářejí nás samotné, naše okolí i planetu. Menu pro změnu je průvodcem…
Led 2017–Pro 2017

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

Iniciativa Měj se k světu v roce 2017 S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro…
Led 2015–Pro 2017

Země na talíři: zodpovědná spotřeba a rozvoj objektivem kamery

Země na talíři: zodpovědná spotřeba a rozvoj objektivem kamery Jídlo je pro všechny žijící tvory nezbytnou podmínkou přežití. Je nejen důležitou součástí naší ekonomiky, ale vytváří i odlišné kulturní identity. Lidé jsou si vědomi, že jídlo, které nejméně třikrát…
Led 2015–Pro 2017

Vliv spotřeby surovin na člověka a životní prostředí

Porušování lidských práv, ničení životního prostředí a zábory půdy. To jsou hlavní negativní důsledky drancování přírodních zdrojů, které užíváme: ropy, zemního plynu, uhlí, cínu, tantalu, wolframu nebo zlata.
Dub 2015–Bře 2017

Férové daně

Nekalé daňové praktiky nadnárodních firem připraví ročně státní rozpočty o velké peníze. Doplácejí na ně jak bohaté, tak i chudé země. Státy a občané Evropské unie ztratí každý rok až 260 miliard…
Bře 2016–Pro 2016

Klimatické souvislosti migrace

Cílem tohoto projektu bylo nabídnout policy-makerům komplexní pohled na migraci a vysídlení, včetně vlivů změny klimatu, a na základě konzultací formulovat doporučení pro státní správu.
Archív projektů →