Aktuální projekty

Led 2015–Pro 2019

Země na talíři: zodpovědná spotřeba a rozvoj objektivem kamery

Země na talíři: zodpovědná spotřeba a rozvoj objektivem kamery Jídlo je pro všechny žijící tvory nezbytnou podmínkou přežití. Je nejen důležitou součástí naší ekonomiky, ale vytváří i odlišné kulturní identity. Lidé jsou si vědomi, že jídlo, které nejméně třikrát…
Čvc 2016–Čvn 2019

Neplýtváme tím, co jíme – STREFOWA

Plýtvání jídlem je důležitým tématem naší doby a předcházet mu znamená šetřit přírodní zdroje, zemědělskou půdu a emise. S mezinárodními partnery pracujeme na souboru opatření pro všechny sektory potravinového řetězce…
Úno 2015–Led 2019

Menu pro změnu

Menu pro změnu V jakém prostředí a v jaké společnosti chceme žít? A jak tyto otázky souvisí s naším jídlem? Několikrát denně se podílíme na rozhodnutích, která utvářejí nás samotné, naše okolí i planetu. Menu pro změnu je průvodcem…
Led 2017–Pro 2018

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

Iniciativa Měj se k světu v roce 2017 S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro…
Led 2015–Pro 2017

Vliv spotřeby surovin na člověka a životní prostředí

Porušování lidských práv, ničení životního prostředí a zábory půdy. To jsou hlavní negativní důsledky drancování přírodních zdrojů, které užíváme: ropy, zemního plynu, uhlí, cínu, tantalu, wolframu nebo zlata.
26.6.2017

Veřejné rejstříky skutečných vlastníků

Cílem projektu je zvýšit transparentnost vlastnických struktur společností skrze zavedení veřejně přístupných rejstříků skutečných vlastníků. Do projektu jsou zapojeny organizace občanské společnosti zejména ze zemí střední a východní Evropy.
Dub 2015–Bře 2017

Férové daně

Nekalé daňové praktiky nadnárodních firem připraví ročně státní rozpočty o velké peníze. Doplácejí na ně jak bohaté, tak i chudé země. Státy a občané Evropské unie ztratí každý rok až 260 miliard…
Bře 2016–Pro 2016

Klimatické souvislosti migrace

Cílem tohoto projektu bylo nabídnout policy-makerům komplexní pohled na migraci a vysídlení, včetně vlivů změny klimatu, a na základě konzultací formulovat doporučení pro státní správu.
Archív projektů →