Zodpovědná spotřeba

Když byli naši rodiče nebo prarodiče malí, jejich jídelníček vypadal velmi odlišně od toho našeho. Dnes můžeme v jakoukoliv roční dobu získat v supermarketu téměř cokoliv. Používáme různé potraviny a přísady a často ani netušíme, odkud pochází a jaké dopady jejich výroba má. Velká část těchto produktů navíc skončí v odpadkových koších, aniž by byla dokonale využita.

To, co jíme, ovlivňuje celý svět! Některé potraviny přímo souvisejí s ničením pralesů v Jižní Americe, Malajsii nebo Indonésii. Často nakoupíme více jídla, než zvládneme sníst, proto hodně potravin končí v popelnici. Intenzivní zemědělské metody okrádají půdu o živiny, používají přemíru pesticidů a chemie, podněcují erozi a snižují biodiverzitu. Současné neudržitelné způsoby hospodaření zvyšují ceny potravin, což nejhůře dopadá na ty nejchudší doma i ve světě. Naše jídlo navíc významně přispívá ke změně klimatu tím, že při jeho výrobě a dopravě z dalekých krajin se do ovzduší uvolní spousta oxidu uhličitého.

Být v dnešním světě nekonečných nákupních možností, všudypřítomné reklamy a boje o zákazníky, nedostatku času, sofistikovaných technologií produkce a zpracování potravin a mizejícího kontaktu s přírodou uvědomělým spotřebitelem je, zdá se, čím dál náročnější. Zodpovědná spotřeba však nemusí být věda. Stačí znát příběh našeho jídla.

8 doporučení pro zodpovědnou spotřebu potravin:

  • Jezme méně, ale kvalitněji.
  • Neplýtvejme jídlem.
  • Nahrazujeme maso častěji – například luštěninami, tofu, tempehem nebo rostlinnými alternativami masa.
  • Volme potraviny, jejichž produkce respektuje planetu a její zdroje (vodu, půdu, ekosystémy a klima).
  • Dávejme přednost potravinám lokálním a sezónním.
  • Podporujme svým nákupem malé výrobce a producenty z blízkého okolí.
  • Vyhledávejme rozmanitost druhů.
  • Dávejme si pozor na palmový olej.