Odpovědná spotřeba

Když byli naši rodiče nebo prarodiče malí, jejich jídelníček vypadal odlišně od toho našeho. Dnes můžeme v jakoukoliv roční dobu získat v supermarketu téměř cokoliv. Používáme různé potraviny a přísady a často ani netušíme, odkud pochází a jaké dopady jejich výroba má. Výběrem potravin a zacházením s nimi ovlivňujeme nejen vlastní zdraví, ale také podobu zemědělství a světa. Máme to v rukou!

To, co jíme ovlivňuje celý svět. Některé potraviny přímo souvisejí s ničením pralesů v Jižní Americe, Malajsii nebo Indonésii. Často nakoupíme více jídla, než zvládneme sníst, proto hodně potravin končí v popelnici. Intenzivní zemědělské metody okrádají půdu o živiny, používají přemíru pesticidů a chemie, podněcují erozi a snižují biodiverzitu. Současné neudržitelné způsoby hospodaření zvyšují ceny potravin, což nejhůře dopadá na ty nejchudší doma i ve světě. Zemědělství navíc významně přispívá ke změně klimatu kvůli emisím skleníkových plynů spojených s chovem dobytka, pěstováním rýže, odlesňováním, přepravou, použitím hnojiv, atp.

Být v dnešním světě nákupních možností, reklamy a nedostatku času je zdá se čím dál náročnější být uvědomělým spotřebitelem. Odpovědná spotřeba však nemusí být věda. Stačí znát příběh našeho jídla.

8 doporučení pro odpovědnou spotřebu potravin:

  • Jezme méně, ale kvalitněji
  • Neplýtvejme jídlem – kupovat s rozmyslem, správně skladovat, snažit se zužitkovat
  • Nahrazujme maso v některých jídlech – například luštěninami, tofu, tempehem
  • Dávejme přednost lokálním a sezónním potravinám
  • Podporujme svým nákupem malé výrobce
  • Usilujme o pestrost jídelníčku