Lokální trhy

Máme-li omezit problém hladu a chudoby, je třeba budovat možnosti obživy a vytvářet a podporovat pracovní místa tam, kde lidé žijí, přičemž adekvátní výživné potraviny musí být dostupné lokálně. Priorita tudíž musí být kladena na rozvoj místních ekonomik a systémů obstarávání potravin, jejichž potenciál je obrovský.

Zaměření na lokální otázky neznamená, že širší měřítko a trhy nemají při snaze o vytvoření efektivního, férového a udržitelného potravinového systému své místo. Za všech okolností zůstává prostor pro globální obchod s potravinami. Místní komunity by však měly mít možnost se demokraticky rozhodnout, jaké mají priority v oblasti politik a investic – lokální, národní, regionální či globální.

Nejzásadnější je, aby významná část přínosů lokální produkce zůstávala v lokální ekonomice a systému obstarávání potravin. Jedná se především o přístup k potravě, hospodářský prospěch, environmentální odolnost, práva žen a také sociální a kulturní vitalitu. Mezinárodní obchodní pravidla, investiční dohody a politiky i úvěrové podmínky mezinárodních finančních institucí a regionálních rozvojových bank musí v tomto smyslu poskytovat dostatečný prostor.

Od ledna 2014 se Glopolis stal partnerem v tříletém projektu Evropské komise nazvaného „Farmářské organizace jako klíčoví aktéři v produkci rýže v západní Africe“. Jde o spolupráci evropských neziskových organizací a afrických farmářských uskupení s cílem zajistit lokální a udržitelnou produkci rýže a posílit roli drobných farmářů pěstující tuto plodinu, aby přispěli k posilování potravinové bezpečnosti v tomto regionu.