Články: Odpovědná spotřeba a produkce potravin (program ukončen v červnu 2019)

14.8.2012

Účastníci festivalu Open Air dali najevo zájem o problematiku biopaliv

Účastníci festivalu Open Air dali najevo zájem o problematiku biopaliv Stánek projektu „Hlad nepřijímáme!“ na festivalu Open Air v Panenském Týnci, se nacházel v čele tzv. O2 Oázy, jejíž součástí byla prezentace různých organizací, majících za cíl podporu udržitelného rozvoje. 
23.7.2012

Žlutá Afrika. Snaží se Čína na černém kontinentě pomáhat, nebo jej kolonizuje?

Žlutá Afrika. Snaží se Čína na černém kontinentě pomáhat, nebo jej kolonizuje? Rostoucí vliv Číny na africkém kontinentě vyvolává otázku, zda se Čína chová jako rozvojový partner jednadvacátého století, nebo jako novodobý kolonizátor, který kam vkročí, vše zplundruje.
17.7.2012

Evropa vzala obchod s Afrikou za špatný konec

Evropa vzala obchod s Afrikou za špatný konec Evropská unie měla v podstatě od počátku svého vzniku nadstandardní ekonomické vazby s chudými zeměmi díky koloniální historii některých svých členských států. Tyto vzájemné vztahy stály na pilířích obchodu a…
17.7.2012

Informační a zábavný stánek projektu Hlad nepřijímáme na festivalech

Letos poprvé se na několika hudebních festivalech setkáte s naším informačním stánkem. Dozvíte se, proč je na světě hlad a především co může každý z nás udělat pro změnu k…
10.7.2012

První rok Jižního Súdánu

První rok Jižního Súdánu Devátého července loňského roku přivítalo mezinárodní společenství do svých řad novou zemi, která vznikla rozdělením dosavadního největšího afrického státu. Bilance prvního roku života Jižního Súdánu však není příliš optimistická, protože…
10.7.2012

Etiopská zem pro Etiopany

Etiopská zem pro Etiopany Etiopie je ve světě známá jako země s častým výskytem potravinových krizí a chronickou závislostí na potravinové pomoci (patří jí první příčka na světě mezi příjemci). Konkrétně to znamená, že…
8.7.2012

Účastníci letošního boskovického festivalu hlad nepřijímají

Účastníci letošního boskovického festivalu hlad nepřijímají Postřehy vyslankyně projektu Hlad nepřijímáme! z červencového Boskovice festu, kde měl projekt svůj informační stánek.
1.6.2012

Seminář Česká republika malým hráčem ve velkém poli: Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti

Seminář Česká republika malým hráčem ve velkém poli: Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti Glopolis Vás srdečně zve na seminář o zemědělském obchodu v České republice a ve světě. Seminář se zaměří na to, jakou roli hrají světové obchodní a zemědělské politiky v dnešní…
21.5.2012

Hledání souvislostí: rozvoj, ženy a zemědělství

Hledání souvislostí: rozvoj, ženy a zemědělství Svět si každoročně 25. května připomíná Den Afriky jako výročí založení Organizace africké jednoty (dnešní Africké unie) v roce 1963. Africké státy tehdy oficiálně deklarovaly snahy o nezávislost celého kontinentu,…
4.5.2012

Seminář: Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe

Seminář: Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Americkým centrem si Vás dovolují pozvat na mezinárodní seminář, který se uskuteční dne 25. května 2012 v Praze u příležitosti Dne Afriky.…
2.5.2012

Otevřený dopis nevládních organizací evropským komisařům k podpoře biopaliv

Otevřený dopis nevládních organizací evropským komisařům k podpoře biopaliv Komise na svém setkání dne 2. května 2012 projednávala politiku Evropské unie v oblasti biopaliv, konkrétně problematickou otázku vysokých uhlíkových emisí souvisejících s takzvanou nepřímou změnou využívání půdy (indirect land…
27.2.2012

Podporuj svého sedláka

Podporuj svého sedláka Farmářské trhy, bio obchody, bedýnky, prodej ze dvora. Dnešní spotřebitel má řadu možností, jak si zajistit lokální potraviny, mnohdy v biokvalitě. V řadě zahraničních zemí se k těmto možnostem řadí…
22.2.2012

Seminář: Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika

Seminář: Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika Analytické centrum Glopolis Vás zve na seminář na téma obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a biopaliv v Africe, a jejich potenciálu pro rozvoj.
20.2.2012

Dopady pěstování biopaliv v rozvojových zemích

Dopady pěstování biopaliv v rozvojových zemích Africké země se v posledních letech těší zahraničnímu zájmu mimo jiné díky množství dostupné půdy, která se zdá být ideální k pěstování plodin pro zajištění potravinové bezpečnosti a na výrobu…
16.2.2012
7.2.2012

Člověk je mnohem víc, než stroj na výrobu peněz

Člověk je mnohem víc, než stroj na výrobu peněz V lednu letošního roku poprvé navštívil Českou republiku zakladatel mikrofinančního hnutí a propagátor sociálního podnikání, profesor Muhammad Yunus. V pražském paláci Žofín debatoval s ředitelem organizace Člověk v tísni Šimonem…
3.2.2012

Hellen Yego: Dovoz potravin keňskému zemědělství neprospívá

Hellen Yego: Dovoz potravin keňskému zemědělství neprospívá Minulý rok koncem listopadu zavítala do České republiky Hellen Yego z Keni, farmářka a ambasadorka evropského projektu EcoFair Trade Dialogue. Během své týdenní návštěvy se zúčastnila semináře o dopadu Společné…
31.1.2012

Výběrové řízení pro novináře: cesta do Senegalu

Analytické centrum Glopolis, které promýšlí a podporuje společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení, zahajuje výběrové řízení pro novináře na cestu do rozvojové…
5.1.2012

Diskusní seminář o komunitou podporovaném zemědělství

Diskusní seminář o komunitou podporovaném zemědělství Dovolujeme si Vás upozornit na diskusní seminář Podporujme svého sedláka aneb komunitou podporované zemědělství: nová alternativa pro české drobné hospodáře, spotřebitele a udržitelný rozvoj, který pořádá Pro-bio Liga.