Odpovědná spotřeba a produkce potravin

V roce 2050 bude muset naše planeta uživit přibližně 9 miliard lidí. Už nyní jeden z deseti lidí na světě hladoví. Ne proto, že by nebylo dost potravin. Vlastně se třetina vypěstovaných potravin k lidem nedostane. Současný globální potravinový systém nadužívá přírodní zdroje a přitom způsobuje společenskou nerovnost. Jak to můžeme změnit?

Zemědělství má zásadní vliv na naši planetu. Sedmdesát procent pitné vody využívá zemědělství a na metodách produkce potravin závisí zdraví půdy, lesů a mnohých dalších ekosystémů, včetně těch mořských.

V dnešní době přispívá produkce potravin ke změně klimatu více než veškerá doprava. Zároveň je zemědělství jedním ze sektorů, které jsou změnou klimatu nejvíce zasaženy.

Jak přizpůsobit konvenční potravinový systém, který vznikl v minulém století, výzvám současnosti? Glopolis se zabývá přeměnou potravinových systémů, aby zajistil, že budou férovější a udržitelnější.

Tereza Čajková
vedoucí projektu Menu pro změnu
Lesana Urbancová
vedoucí projektu "Neplýtváme tím, co jíme"
Michaela Čermáková
koordinátorka projektu "Menu pro změnu"
Markéta Musilová
koordinátorka aktivit projektu "Neplýtváme tím, co jíme"
Kristýna Mikulašková
koordinátorka aktivit projektu "Neplýtváme tím, co jíme"
Eduarda Krázelová
koordinátorka filmového festivalu Země na talíři