Potravinové systémy

V roce 2050 bude muset naše planeta uživit přibližně 9 miliard lidí. Už nyní jeden z deseti lidí na světě hladoví. Ne proto, že by nebylo dost potravin, ale proto, že potravinový systém v současné pobobě je zdrojem obrovských nespravedlností. Jak to můžeme změnit?

Zemědělství má zásadní vliv na naši planetu. Sedmdesát procent pitné vody využívá zemědělství a na metodách produkce potravin závisí zdraví půdy, lesů a mnohých dalších ekosystémů, včetně těch mořských.

V dnešní době přispívá produkce potravin ke změně klimatu více než veškerá doprava. Zároveň je zemědělství jedním ze sektorů, které jsou změnou klimatu nejvíce zasaženy.

Jak přizpůsobit konvenční potravinový systém, který vznikl v minulém století, výzvám současnosti? Glopolis se zabývá přeměnou potravinových systémů, aby zajistil, že budou férovější a udržitelnější.

Tereza Čajková
koordinátorka Menu pro změnu, lektorka vzdělávání
Aurele Destrée
vedoucí programu, analytička
Barbora Kebová
koordinátorka festivalu Zěmě na Talíři
Jiří Marek
Communication officer Menu pro změnu
Marie Plojharová
monitoring a evaluace Menu pro změnu
Linda Gandalovičová
koordinátorka projektu Země na Talíři
Filip Vrlík
Vedoucí projektu Strefowa