Potravinové systémy

V roce 2050 bude muset naše planeta uživit přibližně 9 miliard lidí. Už nyní jeden z deseti lidí na světě hladoví. Ne proto, že by nebylo dost potravin, ale proto, že potravinový systém v současné pobobě je zdrojem obrovských nespravedlností. Jak to můžeme změnit?

Zemědělství má zásadní vliv na naši planetu. Sedmdesát procent pitné vody využívá zemědělství a na metodách produkce potravin závisí zdraví půdy, lesů a mnohých dalších ekosystémů, včetně těch mořských.

V dnešní době přispívá produkce potravin ke změně klimatu více než veškerá doprava. Zároveň je zemědělství jedním ze sektorů, které jsou změnou klimatu nejvíce zasaženy.

Jak přizpůsobit konvenční potravinový systém, který vznikl v minulém století, výzvám současnosti? Glopolis se zabývá přeměnou potravinových systémů, aby zajistil, že budou férovější a udržitelnější.

Tereza Čajková
Vedoucí projektu Menu pro změnu
Aurele Destrée
vedoucí programu, analytička
Barbora Kebová
koordinátorka festivalu Zěmě na Talíři
Linda Gandalovičová
koordinátorka projektu Země na Talíři
Michaela Čermáková
Monitoring a evaluace, projekt Menu pro změnu
Filip Vrlík
Vedoucí projektu Strefowa