Transparentní daně (projekt ukončen v květnu 2017)

Mezinárodní daňový systém obsahuje celou řadu mezer. Kvůli erozi základu korporátní daně a přesouvání zisků nadnárodních firem ročně ztrácí státy stovky miliard dolarů. Doplácejí na to jak bohaté, tak i chudé země.

Státy a občané Evropské unie ztratí každý rok až 190 miliard eur kvůli přesunu zisků do tzv. daňových rájů. Nejchudší země přijdou v důsledku úniku korporátních daní o 160 miliard dolarů ročně. To je víc, než kolik činí výše roční globální rozvojové spolupráce.

Přesouvání zisků, netransparentní daňové dohody, zneužívání daňových pobídek, neprůhledné vlastnické struktury- to vše v dnešní době vede k erozi daňových základů v bohatých i chudých zemích.

Snižuje se velikost finančních prostředků pro dostupné a kvalitní veřejné služby a infrastrukturu, drolí se společenská soudržnost, důvěra k institucím, ale i k rovnosti a férovosti pravidel světa, ve kterém žijeme.  Tento stav může být pomyslnou vodou na mlýn populistů a přispívat k nestabilitě.

Návrhy reforem skupiny G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jdou správným směrem, mají však řadu nedostatků. Jedním z největších je, že neumožňují rovnocenné zapojení rozvojových zemí do debat, jak by nová mezinárodní daňová pravidla měla vypadat.

Glopolis se snaží přispívat ve spolupráci s domácími i mezinárodními partnery k řešení tohoto problému. Jednak informováním veřejnosti o problematice mezinárodních daní, podporou zvyšování transparentnosti mezinárodního daňového systému, kritickou analýzou daňových reforem v této oblasti i moderováním diskuzí mezi relevantními aktéry.