Články: Finance pro menší firmy

25.3.2010

Ekonomická globalizace a zemědělství

V roce 2008 uběhla polovina doby vymezené ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals – MDGs). V praxi ovšem tato doba neznamenala naplnění polovičního cíle v redukci počtu trpících…
19.3.2010

Obamov návrh špeciálnej dane a potreba nadnárodnej finančnej regulácie

Obamův lednový návrh na zavedení speciální daně pro velké banky, kterou by v příštích deseti letech splácely svou odpovědnost za finanční krizi, vyvolal vesměs negativní reakce. Ivan Lukáš se ve…
8.10.2009

Ekonomika zdola: Management lokálních cyklů

Na konci roku 2007 byly zveřejněny nové výsledky měření parity kupní síly. Jedná se o index, který srovnává nákupní koš tisíce poloţek ve 146 zemích světa. Jeho úkolem je stanovit,…
26.6.2009

Klimatické změny a ekonomická globalizace

Naléhavost problému klimatických změn je dnes již dostatečně známa. Vzrůstající teploty, stoupající hladina moří, masivní tání horských ledovců či zvyšující se počet extrémních výkyvů počasí jsou již dokumentovanými jevy. Vděčíme…
26.6.2009

Feminismus a globalizace

Tento text má za cíl představit českému publiku přehled současných zahraničních teorií a studií, které se zabývají tématem gender a globalizace anebo jsou označovány jako feministická kritika globalizace.
26.6.2009

Anti-globalizační protesty sociálních hnutí a gender

Tento text se snaží především zodpovědět otázku, jaké jsou genderové aspekty protestu sociálních hnutí proti globalizaci? Co spojuje kupř. potlačování ţen hnutím Taliban, snahu mexických žen zlepšit své "otrocké" pracovní…
26.6.2009

Vliv ekonomické globalizace na demokratizační proces v LDCs

V průběhu devadesátých let se do popředí rozvojové agendy většiny dárcovských zemí začala prosazovat myšlenka demokratizace a dobrého vládnutí coby neoddělitelných atributů udržitelného rozvoje. Spolu s tímto obratem v teoretickém…
26.6.2009

Vliv globalizace na trhy práce

Pojem globalizace začal být v posledních desetiletích skloňován v mnoha pádech. Jeho rozsáhlé konotace napříč mnoha obory společenských věd vedou k tomu, že v úvodu každé práce nesoucí tento pojem…
26.6.2009

Ekonomická krize: příčiny a možná řešení

Světem obchází strašidlo - strašidlo ekonomické krize. K nepříliš koordinované štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti starého Světa – média, vlády i korporace, Bernanke i Putin, francouzští etatisté…
29.8.2008

Čína a Indie hrají podle západních not

Po devítidenním maratonu a třetí léto po sobě ministři obchodu v Ženevě ukončili trápení nazvané jednaní o liberalizaci světového obchodu. Opět bez výsledku. Neznamená to konec Světové obchodní organizace (WTO).…
13.10.2006

Mezinárodní seminář o koherenci obchodu a rozvoje

V pondělí 9. října uspořádal v Jednacím sále Senátu ČR Pražský institut pro globální politiku - Glopolis ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Senátem ČR seminář na téma "Jak zvýšit koherenci…
1.12.2005

Diskuse: WTO před ministerskou konferencí v Hongkongu

Glopolis a Heinrich-Böll-Stiftung v Praze si Vás dovolují pozvat na diskusi na téma WTO před ministerskou konferencí v Hongkongu.
20.11.2005

Prezentace a diskuse: WTO před zasedaním v Hongkongu

Glopolis a Heinrich-Böll-Stiftung v Praze si Vás dovolují pozvat na prezentaci studie a diskusi na téma WTO před zasedáním v Hongkongu.
5.11.2005

Současně proti chudobě i terorismu

Hospodářská krize 30. let 20. století vyprodukovala masu extrémně chudých lidí. Právě na nich stavěl nacismus. V podobné situaci jsou dnes milióny lidí po celém světě. A právě na jejich…